Institutsionaalne uurimistoetus

Eesti Teadusagentuur andis aastatel 2012-2015 teadus- ja arendusasutustele välja institutsionaalseid uurimistoetusi (IUT), et asutused saaksid rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut.

Institutsionaalseid uurimistoetusi eraldati riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Õigus institutsionaalset uurimistoetust taotleda oli teadus- ja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus oli taotlemise hetkel vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud.

Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord oli kehtestatud haridus- ja teadusminister määrusega.

Institutsionaalse uurimistoetuse taotluste hindamise korraldas Eesti Teadusagentuur ning seda viis läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu. Institutsionaalsete uurimistoetuste iga-aastase mahu kinnitas Eesti Teadusagentuuri ettepaneku alusel haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

Eesti Teadusagentuuri ülesandeks oli seejärel jälgida uurimisteema täitmise edukust igal aastal teadus- ja arendusasutuse esitatud aruande põhjal.

Kokku anti neljas taotlusvoorus välja 140 institutsionaalset uurimistoetust ja kaheksa IUT tuumiktaristutoetust.

Institutsionaalse uurimistoetuse 2015. aasta taotlusvoor

Instutsionaalse uurimistoetuse 2014. aasta taotlusvoor

Institutsionaalse uurimistoetuse 2013. aasta taotlusvoor

Institutsionaalse uurimistoetuse 2012. aasta taotlusvoor

6.09.2018 toimus institutsionaalseid uurimistoetusi ja baasfinantseerimist käsitlev infopäev. Infopäeva materjalid:

Institutsionaalsete uurimistoetuste lõpparuandlus

Järelvaadatav video infopäevast

Viimased IUTd lõppesid 2020. aastal.