IUT taotlusvoor 2014

2014. aasta taotlusvooru tulemused

Institutsionaalse uurimistoetuse mahu määramine 2015. aastaks

Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalsete uurimistoetuste 2015. a taotluste mitterahuldamine

 

1. veebruar – 20. märts: IUT ja tuumiktaristu taotlusvoor
21. märts -31. märts: taotluste tehniline kontroll
2 . aprill – 31. mai: taotluste retsenseerimine
9. – 13. juuni: valdkondlike ekspertgruppide koosolekud
18. – 20. juuni: Hindamisnõukogu koosolek
Juuli esimene nädal: esialgsed otsused saadetakse asutustele
Juuli lõpp: asutuste tagasiside
Augusti viimane nädal: Hindamisnõukogu lõppotsused
Oktoobri lõpp: IUT ettepaneku edastamine HTM-i
Jaanuar 2015: HTM käskkiri IUT rahastamise kohta

IUT eelarve koostamise juhend 2014-02-26
IUT uurimistoetuse taotluste menetlemise kirjeldus 2014-02-26
IUT hindamisjuhend 2014-02-26

IUT infopäevad 2014-01-30

IUT 2014 Tuumiktaristu jätkutaotlus