IUT taotlusvoor 2015

  1. Väljavõte HTM infokirjast  teaduse rahastamisest 2014. ja 2015. Aastal 17.10.2014 nr 5.1-5/14/6258

Adressaadid: positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused, Eesti Teadusagentuur, Eesti Teaduste Akadeemia

Institutsionaalsed uurimistoetused

IUT-id moodustavad HTMi teaduse eelarvest 2015. aastal ligikaudu 30 miljonit eurot. 2015. aastal käivitub 34 uut IUT-i. Need lisanduvad senisele 106 IUT-ile, mis käivitusid juba 2013.-2014. aastal. Seega on järgmise aasta algusest jooksvalt töös 140 institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemat. Uurimistoetuste kestvus on kuus aastat.

  2013 2014 2015
Institutsionaalsed uurimistoetused, sihtfinantseerimine ja infrastruktuuri ülalpidamiskulud. 29 572 986 29 918 941 30 143 291

 

IUT-id asendavad järk-järgult varasemad sihtfinantseeritavad uurimisteemad. 2015. ja 2016. aastal lõppevad viimased sihtfinantseeritavad teadusteemad, mida on IUT kogumahuga võrreldes suhteliselt vähe (alla 10%). Tulenevalt sihtfinantseerimise tsüklilisusest on 2015. a lõppevate sihtfinantseeritavate teadusteemade rahaline maht väga väike (vaid ca paarsada tuhat eurot) ning ilma lisarahata pole 2015. aastal otstarbekas täiemõõdulist uut IUT konkurssi korraldada. Vastavalt Eesti Teadusagentuuriga peetud läbirääkimistele liidetakse see summa järgmise 2016. a taotlusvooruga, kui tuleb täismahus IUT konkurss kõigi lõppevate sihtfinantseeritavate teemade alt vabanevate summade ulatuses. Seega toimub 1. veebruarist kuni 20. märtsini 2015. a vaid IUT jätkutaotluste menetlemine.

 

  1. IUT jätkutaotluste ja tuumiktaotluste menetlemise ajakava

1.veebruar – 20 märts: IUT jätkutaotluste ja tuumiktaristu taotluste esitamine

18. juuni: IUT jätkutaotluste ja tuumiktaristu taotluste esialgsed otsused

1. september – 10. oktoober: sihtfinantseeritavate teadusteemade jätkutaotluste esitamine

4. detsember: IUT jätkutaotluste, tuumiktaristu taotluste ja sihtfinantseeritavate teemade jätkutaotluste ettepanek haridus- ja teadusministeeriumile

3. Hindamisnõukogu märgukiri IUT ja PUT 2014 a vooru kohta

IUT 2015 tuumiktaristu jätkutaotlus

IUT 2015 tuumiktaristu iga-aastane aruanne