Sihtfinantseerimine

Teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseerimine toimus teadusteemade alusel vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele (04.09.2010). Sihtfinantseeritavate teadusteemade alusel finantseeriti teadusasutuste uurimisrühmi. Alates 2012. aastast enam uusi sihtfinantseerimistoetusi ei anta, toimub ainult jätkutaotluste vastuvõtt. Sihtfinantseerimist asendab uue rahastamismehhanismina institutsionaalne uurimistoetus.

Sihtfinantseerimist oli õigus taotleda teadus- ja arendusasutusel, mis on evalveeritud ja kantud teadus- ja arendusasutuste registrisse. Teema sihtfinantseerimise jätkamise aluseks oli Teaduskompetentsi Nõukogu hinnang tehtud töö tulemustele. Uue teema sihtfinantseerimise otstarbekuse hindamisel arvestas Teaduskompetentsi Nõukogu taotlevas teadus- ja arendusasutuses selle teema täitmiseks loodud eeldusi ning teema aktuaalsust. Teadus- ja arendusasutuste teadusteemad kuulusid hindamisele igal aastal.

SF 2012

SF 2011

SF 2010

SF 2009

SF 2008