miks.ee toimunud suvekoolid

2023 suvekooli teema oli „Mitme näoga disain”

Sõna DISAIN on kuulus ja nagu kuulsuseid ikka, ümbritseb ka disaini palju kuulujutte ja müüte. Nimelt on disainil mitmeid nägusid ja küsimus ei ole niivõrd selles, millised need on, vaid pigem arusaam nende nägude olemusest. Lisaks üldisele teadmisele disainist, millega vestlusringides sahinaid tekitada, huvitab meid ju ka disaini potentsiaal meie igapäevastes toimetustes. Seega miks.ee suvekooli fookus sel korral oli disaini sisulisel olemusel ning rakendusvõimalustel. Mis asi on disain? Millist potentsiaali see omab ja millist mõju avaldab? Kuidas seda ära tunda ning kuidas seda teha?

Ettekanded ja slaidid:

Mis on disainiprotsess ja kuidas me seda mõistame – Merike Rehepapp, Haridusdisaini Keskuse
juht;
Haridusdisain – miks ja kuidas – Helen Arov, Tallinna Ülikool, Kunstiõpetaja õppekava (MA) kuraator ja kunstide didaktika nooremlektor;
Haridusdisaini kogemuslugu – Ivo Visak, Saaremaa Gümnaasiumi koolijuht;
Teenusedisain kui koostöövahend – Liina Kurvits, Pipedrive, kasutajakogemuse strateeg;
Teenusedisaini töötuba – Liina Kurvits;
Teenusedisaini kogemuslugu – Teele Karro ja Gristel Rees, Pernova Hariduskeskus;
Kas te näete minu mõtteid – Deniss Jeršov, Tartu Kunstikooli õpetaja;
Visualiseerimise kogemuslugu – Mette Mari Kaljas, live-visualiseerija, graafiline disainer ja tudeng.

Pildid on siin. Päevakava saab vaadata siin: päevakava 2023.

 


2022 suvekooli teema oli Koostöö: targalt ja tõhusalt”

Koostöö ja meeskondlik tegevus on tänapäeval hädavajalik ja selleta ei saa läbi ka teaduse populariseerijad. Oluline on üksteist toetada ja leida  sarnaste väärtustega partnereid „mägede liigutamiseks”. Ettevõtted on järjest rohkem huvitatud enda valdkonna tutvustamisest ja populariseerijale on see ahvatlevaks võimaluseks kaasata enda tegevustesse põnevaid partnereid. Koostöö annab võimaluse panustada nii ettevõtte kui ka populariseerija järelkasvu ning teaduspõhise maailmavaate kujunemisse.

Suvekooli päevakava.

Suvekooli ettekannete slaidid:

„Haridusdisain: miks ja kuidas?“ – Merike Rehepapp, Haridusdisaini Keskuse juht

„Koostöö loomine teadust ja tarkust populariseerivate partneritega“ – Kalev Smidt, „Rakett69″ saate produtsent

„Eesti Energia koostöökogemused“– Jüri-Mikk Udam, Eesti Energia vesiniku valdkonna projektijuht

„Koostööst ettevõtlusvaldkonna erialaliitudega“ – Annely Tank, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Majandusarengu nõunik

„Pitchimine: Kuidas oma koostööideid sõnastada ja ettevõttele müüdavaks teha?“ – Vaido Mikheim, Startup Estonia, süvatehnoloogia valdkonnajuht

„Taimede suhtlusviisid: omavahel ja herbivooridega“ – Triinu Remmel, taimebioloogia teadur, Eesti Maaülikool

Töötubade lühikirjeldused

Töötuba „Origami kui matemaatika õpetamise meetod“ –  Tiina Kraav, Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektor

Töötuba „Kuidas teha koostööd, et rakendada tehnoloogiat laste arengu toetamiseks“ –  Kadri Haljas, Triumf Health, tegevjuht

Töötuba „Ideed ja krokodillid ehk lõksud, millest Sulle ei räägita!“ – Vaido Mikheim

Töötuba Ole nagu ettevõtja – Annely Tank

 


2021 oli suvekooli teema „Teaduse populariseerijad kui teaduse suunamudijad“.

Teaduskommunikatsioon on oluliseks siduvaks lüliks teaduse ja ühiskonna vahel. Selle eesmärgiks on tutvustada lihtsalt ja arusaadavalt teadusega seotud teemasid, sealhulgas teaduse toimimise loogikat, teadlaste töö eripärasid, teadussaavutusi ja nende väärtusi inimestele, kes igapäevaselt teadusega kokku ei puutu.

 

Suvekooli prinditav ajakava

 

Suvekooli ettekannete slaidid:

Anni Parksepp – Toimiva kodulehe ABC

Daniel Vaarik – Kuidas suhelda teistsugusega?

Evelin Kivilo-Paas – Statistikaameti uudiskirjast

Grete Laidi Aarsalu ja Ander Peedumäe – Miks teadus vajab disaini?

Laura Kõrvits – Kuidas kommunikeerida teadust noortele?

Lauri Laanisto – Teaduskommunikatsiooni mõttekusest

Madis Ots – Kuidas saada tähelepanu?


2020 oli suvekooli fookuses õppimine avatud õppekeskkondades. Päevakava saad alla laadida siit.

Teemadeks oli kogemusõpe ja teaduse populariseerimise meetodid, sh need, mida kasutatakse koolide ja kooliväliste partnerite koostöös. Toimus palju praktilisi töötubasid, sest õppimine on eelkõige sotsiaalne tegevus. Tutvustati TeaMe+ programmi raames valminud materjale.

Mõned pildimeenutused

Ettekanded

Teaduskommunikatsiooni eesmärgid ja kuidas nendeni jõuda – Aare Baumer (SA Tallinna Tehnika ja teaduskeskus), Arko Olesk (Tallinna Ülikool) ja Terje Tuisk (Eesti Teaduste Akadeemia) VIDEO

Kuidas teadusteemadega meedia tähelepanu saada? – Priit Rajalo (ERR) VIDEO

Koolide ja kooliväliste partnerite koostöövormide tutvustus– Eva Pruusapuu ja Liis Proos

Koostöövormid TÜ Teaduskooli näitel – Riin Tamm (Tartu Ülikooli teaduskool) VIDEO

Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas – Inge Timoštšuk (Tallinna Ülikool)

Mis muudab koostöise õppe väljaspool klassiruumi õpetajale keerukaks? –  Helene Uppin (Tallinna Ülikool) VIDEO

Küsimuste küsimuse metoodika – Ülle Liiber (Tartu Ülikool) VIDEO

Inseneeriapuu tutvustus – Eva Pruusapuu (Eesti teadusagentuur) VIDEO

Töötuba- Teaduskommunikatsiooni indikaatorid (eelnevalt tutvumiseks materjal) – Arko Olesk


2019 oli suvekooli keskne teema teaduse populariseerimise kvaliteet. Päevakava saad alla laadida siit.

Ettakanded.

Õppimisest ja selle tulemuslikkusest, Liisa Puusepp ja Mihkel Kangur

Rohepeegel. Jonas Nahkor

Kvaliteedisüsteem noorsootöös _Anne Kivimäe


2018 oli suvekooli keskne teema inseneeria.

Ettekanded ja praktiliste oskuste omandamine.

“Õppimine mängu abil.”, Ivar Männamaa (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

“Inseneeria eriala populariseerimine kaevikust ja staabist”, Hendrik Voll (Tallinna Tehnikaülikool)

“Vesi kui tähtsaim ressurss”, Erki Lember (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Töötoad

„Teeme gravitatsiooniauto“, Tarvo Metspalu (SPARK Makerlab)

“Meeskonnatöö ülesanne LEGO klotsidega”, Anneli Ramjalg (Tallinna Tehnikakõrgkool)

“Kust tulevad lapsed?”, Rasmus Kits (Teadushuvihariduse Liit)

“Huvi toetamine teadushuvihariduse kaudu”, Katrin Saart (Eesti Teadusagentuur)

Sissejuhatus tänapäeva tootmisesse, Eduard Ševtšenko (Tallinna Tehnikaülikool)

„Munakoorelabor“ Karin Hellat ja Siiri Velling


2017 oli suvekooli keskne teema teadushuviharidus

Huvi tekkimisest ja arenemisest – Signe Ambre

Kommunikatsioonist – Triin Männik

Etnobotaanika ettekanne (harrastusteaduse näide) – lätlased

TÜ loodusmuuseum (harrastusteaduse näide) – Veljo Runnel

Andmekorje Eestis (harrastusteaduse näide) – Veljo Runnel

Mobiilpositsioneerimine (harrastusteaduse näide) – Laura Altin

GLOBE (harrastusteaduse näide) – Laura Altin

Link leedulase materjalidele harrastusteadusest: stallcatchers.com, lisaks zooniverse.org  ja  scistarter.com

Elva kooli miniteaduskoolist

Elva kooli miniteadusfestivalist

Elva kooli loodusringidest

Link Peep Tobrelutsu nutividinate materjalidele  http://www.slideshare.net/tobreluts/nutikad-vidinad