Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond

Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond (TRO) haldab teadus- ja arendustegevuse rahastusskeeme, mille puhul rahastamisotsused teeb ETAG. TRO-s on töö jaotatud nelja valdkonda:

  • Riiklike uurimistoetuste valdkond
  • Teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkond
  • Teadlasmobiilsuse valdkond
  • Teadustaristu valdkond

Helen Post
PhD (geenitehnoloogia)

osakonnajuhataja
Tel: 731 7363
helen.post@etag.ee
Eveli Laats
MA (haridusinnovatsioon)

riiklike uurimistoetuste valdkonna juht
Tel: 5191 1737
eveli.laats@etag.ee
Ade Kallas-Kivi
PhD (farmaatsia)

uurimistoetuste koordinaator (arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria)
Tel: 731 7366, 5691 1390
ade.kallas-kivi@etag.ee
Raili Torga
PhD (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)

uurimistoetuste koordinaator (täppisteadused)
Tel: 731 7358, 5697 9372
raili.torga@etag.ee
Katriin Pirk
PhD (matemaatika)

uurimistoetuste koordinaator (tehnika ja tehnoloogia)
Tel: 5395 7767
katriin.pirk@etag.ee
Elli Marie Tragel
MA (semiootika ja kultuuriteooria)

uurimistoetuste koordinaator (humanitaarteadused ja kunstid)
Tel: 5349 1291
ellimarie.tragel@etag.ee
Merle Mandel
MA (keskkonnatehnoloogia)

uurimistoetuste koordinaator (bio- ja keskkonnateadused)
Tel: 731 7387
merle.mandel@etag.ee
Allan Padar

teadlasmobiilsuse valdkonna juht, Mobilitas 3.0 programmi juht
Tel: 5686 6722
allan.padar@etag.ee
Margus Harak
PhD (taimekaitse)

vanemkonsultant (Mobiltas 3.0 programm, tagasipöörduva teadlase ja väljamineva järeldoktori toetused)
Tel: 731 7343, 5450 2838
margus.harak@etag.ee
Marje Sulakatko

konsultant (Mobilitas 3.0 programm)
Tel: 5190 2599
marje.sulakatko@etag.ee
Hella Lood

teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkonna juht
Tel: 5566 7847
hella.lood@etag.ee
Indrek Kõre

vanemkonsultant (temaatilised TA-programmid)
Tel: 5856 9698
indrek.kore@etag.ee
Viktor Muuli

vanemkoordinaator
Tel: 5194 4452
viktor.muuli@etag.ee
Kaidi Rekker

nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant
Tel: 5380 5900
kaidi.rekker@etag.ee
Mariann Proos
PhD (Eesti ja soome-ugri keeleteadus)

TAIE fookusvaldkonna koordinaator (elujõuline Eesti)
Tel: 5199 7098
mariann.proos@etag.ee
Assar Luha
PhD (tehnikateadus)

TAIE fookusvaldkonna koordinaator (tervis ja kohalike ressursside väärindamine: toit)
Tel: 521 0326
assar.luha@etag.ee
Mats Hansen
PhD (neurokeemia, molekulaarne neurobioloogia)

TAIE fookusvaldkonna koordinaator (kohalike ressursside väärindamine: puit ning teisene toore ja jäätmed)
Tel: 5307 0960
mats.hansen@etag.ee
Helis Luik-Lindsaar

TAIE fookusvaldkonna koordinaator (kohalike ressursside väärindamine: maapõu, nutikad ja kestlikud energialahendused)
Tel: 5781 8071
helis.luik-lindsaar@etag.ee
Priit Tamm
BSc (inimgeograafia)

teadustaristu valdkonna juht
Tel: 501 6624
priit.tamm@etag.ee
Sigrid Soomer
PhD (geoloogia)

teadustaristu koordinaator
Tel: 5557 4443
sigrid.soomer@etag.ee