Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond

Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond (TRO) haldab teadus- ja arendustegevuse rahastusskeeme, mille puhul rahastamisotsused teeb ETAG. TRO-s on töö jaotatud nelja valdkonda:

  • Riiklike uurimistoetuste valdkond
  • Teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkond
  • Teadlasmobiilsuse valdkond
  • Teadustaristu valdkond

Indrek Ots

osakonnajuhataja
Tel: 731 7347
indrek.ots@etag.ee
Helen Post
PhD (geenitehnoloogia)

riiklike uurimistoetuste valdkonna juht
Tel: 731 7363
helen.post@etag.ee
Meeli Alber

uurimistoetuste koordinaator (bio- ja keskkonnateadused)
Tel: 731 7387
meeli.alber@etag.ee
Ade Kallas-Kivi
PhD (farmaatsia)

uurimistoetuste koordinaator (arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria)
Tel: 731 7366, 5691 1390
ade.kallas-kivi@etag.ee
Eveli Laats
MA (haridusinnovatsioon)

uurimistoetuste koordinaator (sotsiaalteadused)
Tel: 731 7364
eveli.laats@etag.ee
Raili Torga
PhD (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)

uurimistoetuste koordinaator (täppisteadused)
Tel: 731 7358, 5697 9372
raili.torga@etag.ee
Elli Marie Tragel

uurimistoetuste koordinaator (humanitaarteadused ja kunstid)
Tel: 730 0326
ellimarie.tragel@etag.ee
Julia Uusna
PhD (biomeditsiini tehnoloogia)

uurimistoetuste koordinaator (tehnika ja tehnoloogia)
Tel: 731 7367, 5699 2207
julia.uusna@etag.ee
Allan Padar

teadlasmobiilsuse valdkonna juht, Mobilitas Pluss programmi juht
Tel: 731 7350
allan.padar@etag.ee
Margus Harak

vanemkonsultant (Mobiltas Pluss programm, tagasipöörduva teadlase ja väljamineva järeldoktori toetused)
Tel: 731 7343, 511 0332
margus.harak@etag.ee
Marje Sulakatko

konsultant (Mobilitas Pluss programm)
Tel: 731 7357
marje.sulakatko@etag.ee
Indrek Tulp

TA sihttoetuste valdkonna juht, ressursside väärindamise programmi juht
Tel: 731 7384, 5625 7257
indrek.tulp@etag.ee
Indrek Kõre

konsultant (Mobilitas Pluss, ressursside väärindamise programm)
Tel: 730 0329
indrek.kore@etag.ee
Priit Tamm
BSc (inimgeograafia)

teadustaristu valdkonna juht
Tel: 730 0374, 501 6624
priit.tamm@etag.ee