Inimuuringute hea tava

Eesti Teadusagentuur on koostanud mustandi inimuuringute hea tava põhimõtetest, mille eesmärk on ühtlustada ja täiendada praegust killustunud regulatsiooni Eestis. Dokumendis on välja toodud inimuuringu mõiste definitsioon, üldprintsiibid inimese kaasamiseks teadusuuringutesse, põhimõtted ja erandid seoses eetikakomitee kooskõlastuse, teavitatud nõusoleku küsimise ning teiseste uuringutega.

Juhime tähelepanu, et tegemist on esmase kavandiga, millele ootame teadlaste ja teadusasutuste tagasisidet ning ettepanekuid täiendusteks.

Hea tava väljatöötamise raames tellis ETAG õigusliku analüüsi “Inimestega tehtavate uuringute õiguslik regulatsioon Eestis” (Pormeister, 2024). Tutvu ka selgitava skeemiga, kus on määratletud erinevad uuringutüübid.

 

Kontakt:

Marten Juurik
Teaduseetika valdkonna juht
Tel 731 7381
marten.juurik@etag.ee