Eesti COSTis osalemise 25. aastapäev

Eesti liitus COSTiga maikuus 1997. aastal.

16. mail 2022 tähistas Eesti Teadusagentuur koos COSTi Assotsiatsiooniga ja Teaduste Akadeemiaga Eesti COSTis osalemise 25 aasta täitumist. Ingliskeelne konverents toimus Tallinnas, Teaduste Akadeemia ruumes.

Vaatasime tagasi sellele, kuidas Eestil on COSTis läinud, ning arutasime tulevikusuundi. Milline on olnud COSTi tähtsus Eesti, siinsete teadlaste ja teiste sidusrühmade jaoks ning kuidas on see ajas muutunud? Kuidas aitavad COSTi võrgustikud kaasa teadlaste ja ühiskonna koostööle? Kas aktiivset COSTis osalemist tuleks ja saaks senisest paremini toetada?

Konverentsi puhuks koostasid COST ja ETAG ülevaateid Eesti senisest osalemisest ja edusammudest COSTis. Muidugi sisaldasid tagasivaateid ja vahekokkuvõtteid ka ettekanded.

Ülevaated Eesti senisest osalusest COSTis:

COSTi kogutud juubelimaterjale nii konverentsi eel kui ka konverentsi käigus: cost.eu/25-years-estonia

ETAGi loodud COSTi mõtete ja kogemuste kollaaž: cost25.etag.ee

Ettekannete slaidid:

Tagasivaade COST in Estonia: 25 going on… 800? (Kai Kaljumäe, ETAG)

Üleskutse jagada mõtteid COSTi kohta ning COSTis osalemise kogemust on jätkuvalt avatud!

Meenutuseks konverentsikutse ja päevakava: