Muud COSTi tegevused

Lisaks tegevustele, mida COSTi projektid korraldavad saadud projektitoetuse raames, pakub COST projektide liikmetele ka toetavaid lisategevusi ja koolitusvõimalusi:

  • COSTi akadeemia on algatus, mis pakub temaatilisi töötubasid, mentorlust ja online-kursusi võrgustikuprojektides erinevate funktsioonide täitjatele (nt grandihoidjatele, kommunikatsioonijuhtidele).
  • COST Connect on algatus, mille raames korraldatakse üritusi COST võrgustikuprojektide ja muude sidusrühmade (nt poliitikakujundajate) kokkuviimiseks konkreetses uurimis- või innovatsioonivaldkonnas. Eesmärk on koostöö tugevdamine siht- ja sidusrühmadega.