COSTi projektis osalemise tasandid

COSTi projektis saab osaleda mitmel tasandil.

(1) Esiteks on võimalik nn ad-hoc-osalus neile, kes muidu projektiga püsivalt seotud ei ole: näiteks võib ühekordselt osaleda mõnel projekti korraldatud üritusel, STSM-lähetusel vms, kui projekt on kuulutanud välja avatud taotlusvooru või kutsub huvilisi endast muul viisil teada andma.

(2) Püsivamal osalusel on COSTi projektis kaks tasandit:

(a) töörühma liikmena (Working Group ehk WG member), selleks tuleb täita elektrooniline avaldus projekti alalehel COSTi veebilehel. Töörühma tasandil toimub põhiline ja sisuline COSTi projektis osalemine. Töörühma liikmel on kohustus panustada töörühma tegevustesse vastavalt töökavale.

(b) korralduskomitee liikmena (Management Committee ehk MC member), sellel tasandil toimub liitumine ETAGi kaudu ja projekti juhi (põhitaotleja) heakskiidul.

Töörühma ja korralduskomiteega liitumise ning nende toimimise kohta vt lähemalt sakkidel „Projektiga liitumine ja huviavalduse ankeedid“ ning „Korralduskomitee (Management Committee) ja sellesse esindajate valimine“, sealt leiab ka korralduskomiteega liitumise huviavalduse ankeedi.

NB! COSTi projektides osalemise reeglid ja korraldus on muutunud alates novembrist 2021. Näiteks osalevad alates 2021. aasta sügisest kõik COSTi riigid automaatselt kõigis COSTi võrgustikuprojektides ning enam ei ole nõuet, et igast riigist, mille teadlased soovivad projekti töörühmades osaleda, peaks ka korralduskomitees olema vähemalt üks esindaja – töörühmades saavad osaleda kõigi COSTi riikide teadlased ja praktikud olenemata korralduskomitee liikme olemasolust. Erinevalt varasemast avaldatakse COSTi kodulehel leiduval projekti lehel nüüd ka töörühmaliikmete nimed ning COST lähtub töörühmaliikmete arvust projekti eelarve arvutamisel.