COSTist üldiselt

COSTi idee on tuua kokku mingi valdkonna või temaatikaga tegelejad eri riikidest ning eriala- ja sektoriüleselt. Geograafilise ja erialase kaasavuse kõrval toetab COST igati ka ealist ja soolist kaasavust.

COSTi projektid fokuseeruvad teadusele ja innovatsioonile, mida osalejad teevad oma vahenditest.

COST toetab projekte korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu:

  • koosolekud, seminarid, konverentsid ja koolitused (nt suvekoolid);
  • teadustöö partnerriigi kolleegide juures (STSM ehk Short Term Scientific Mission);
  • veebileht jm infomaterjalid, teadusartiklid.

Nooremate osalejate ja nn kaasamise sihtriikide (ITC ehk Inclusiveness Target Countries) osaluse soodustamiseks on sealjuures ette nähtud lisatoetusi. Eesti kuulub kaasamise sihtriikide nimekirja.

COSTi projekte iseloomustab temaatiline avatus – aluseks on avatud teemaga projektitaotlused – ning paindlikkus: uued ideed ja tegevused on projekti käigus võimalikud ja teretulnud.

COSTi projektis osalemiseks ei pea olema taotlejaliige – projektiga on võimalik liituda ka projekti tegevuse käigus.

Toetatavad tegevused peavad toimuma temaatiliste võrgustikuprojektide – COST Action‘ite – raames. COSTi projekti aastane rahastus on viimasel ajal olnud keskmiselt 135 000 eurot (s.o 540 000 eurot nelja aasta peale).

Põhiline COSTi projektis osalemist puudutav info on koondatud dokumenti “Annotated Rules for COST Actions” COSTi juhiste ja dokumentide lehel.

Vt lühivideoid (inglise keeles):

Loe COSTi kohta lähemalt alateemade kaupa: