Projektitaotluse esitamine

COSTi projektide teema on avatud, st taotlejate otsustada. Esmane hindamiskriteerium on taotluste sisuline kvaliteet (excellence). Samas oodatakse interdistsiplinaarseid, ealiselt, sooliselt ja geograafiliselt kaasavaid ning sihtrühmadega koostööd tegevaid projekte (vt nt ‘Rules and Principles for COST Activities’ COSTi juhiste ja dokumentide lehel).

Uute projektide taotlusvoore korraldab COST üks või kaks korda aastas: vt lähemalt siit. Taotlused esitatakse e-COSTi keskkonnas ja läbivad mitmeastmelise hindamisprotsessi. Konkurss on enamasti tihe.

COSTi eripäraks on taotlejate anonüümsus – taotlus ei tohi viidata taotluse esitajatele – ning see, et eelarve ei ole taotluse osa. Konkursi fookus on seega väga selgelt ideel, uudse uurimis-, arendus- ja koostöövajaduse kirjeldusel.

Vt lähemalt taotluste esitamise ja hindamise protsessi kirjeldust dokumendis ‘COST Action Proposal Submission, Evaluation, Selection and Approval (SESA)’ COSTi juhise ja dokumentide lehel.

NB! COSTi projektis osalemiseks ei pea olema taotlejaliige – projektiga on võimalik liituda ka projekti tegevuse käigus. Ühest riigist osalevate teadlaste arv ei ole piiratud (v.a korralduskomitees).