Projektiga liitumine ja huviavalduse ankeedid

COSTi projekti eripära on see, et uued huvilised saavad sellega liituda kogu projekti kestel. Liitumise protseduur oleneb liitumise tasandist (kas soovitakse liituda ainult töörühma(de)ga või ka korralduskomiteega) ning liitumise ajast, nimelt kas liitutakse taotlemise etapil kaastaotlejana; positiivse rahastusotsuse järel, kuid enne projekti avakoosolekut; pärast projekti avakoosolekut.

COSTi projektiga liitumine neile, kes ei osalenud projektitaotluses

(1) Esimene samm COSTi projektiga liitumiseks on töörühma(de)ga liitumise avaldus projekti alalehel COSTi kodulehel: nupp Apply sakil Working Groups and Membership. Töörühmade kirjelduse leiab samal lehel lingilt MoU (Memorandum of Understanding). Töörühma(de)ga liitumise soovi võivad avaldada kõik huvilised, kes on valmis panustama töörühma tegevustesse.

(2) Projekti üldkogus ehk korralduskomitees on igale riigile nähtud ette kuni kaks kohta. Korralduskomitees osalemine on vabatahtlik, kuid võimalusel (vaba koha olemasolul) väga soovitav, sest annab projektist tervikuna parima pildi ning võimaldab rääkida kaasa projekti üldistes otsustes. Korralduskomitee liikmesus võimaldab osaleda ka projekti avakoosolekul.

Korralduskomiteega (Management Committee) liitumise sammud:

  1. Täida töörühma(de)ga liitumise avaldus sakil Working Groups and Membership (vt eespool).
  2. Kontrolli sakil Management Committee, ega mõlemad Eesti kohad ei ole veel võetud – arvesta siiski, et nimekirja jooksev uuenemine võtab aega ning avalik vaade ei kajasta pooleliolevaid liitumisi ega kaastaotlejatele reserveeritud osalusi.
  3. Küsi vaba koha olemasolu kinnitust korraga põhitaotlejalt (tema kontaktid leiab projekti lehel sakilt Main Contacts and Leadership) ning aadressidel katrin.kello@etag.ee ja katrin.piller@etag.ee. Juhttaotleja (Main Proposer) või (juba alanud projekti korral) projekti juht (Action Chair) peab andma korralduskomiteega liitumisele oma heakskiidu.
  4. Kui selgub, et korralduskomitees on Eesti koht veel vaba ning kui juhttaotleja/projekti jut on andnud oma heakskiiu, täida korralduskomiteega liitumise huviavalduse ankeet ja saada aadressidel katrin.kello@etag.ee ja katrin.piller@etag.ee.

Korralduskomiteega saavad uued huvilised enne avakoosolekut liituda projekti juhi heakskiidul ning ETAGi vahendusel, täites lühikese huviavalduse ankeedi (vt eespool). Pärast projekti avakoosolekut eeldab uute korralduskomitee liikmete määramine lisaks eelmainitule ka olemasoleva korralduskomitee heakskiitu.

Vt ka lähemalt sakil „Korralduskomitee (Management Committee) ja sellesse esindajate valimine“.

NB! Eestikeelne korralduskomiteega liitumise huviavalduse ankeet tuleb ETAGile esitada ka neil, kes osalesid projektis juba taotlemise etapis, st kaastaotlejatel.