Üleskutse jagada mõtteid COSTi kohta ning COSTis osalemise kogemust

Täname, et olete valmis jagama mõtteid COSTi kohta ning COSTis osalemise kogemust. Tekstilahter asub allpool pärast küsimusi.

Palun lähtuge ühest või mitmest allpool toodud küsimusest või lähenege COSTile mõne muu, vabalt valitud nurga alt.

1.Arvamus COSTist või kogemus COSTiga üldiselt

Võimalikud küsimused:
– Millisena näete COSTi peamist panust teadusesse, teaduskoostöösse vms? Palun tooge näiteid.
– Kuidas on COST või Eesti osalus COSTis ajas muutunud? Palun tooge näiteid.
– Kuidas soovitaksite „COSTile läheneda“ neil, kel pole COSTiga varasemast kogemusi?
– Kuidas vastaksite väitele, et COSTi põhifookus on reisimine, mitte teadus?

 2. Teie kogemus konkreetses COSTi projektis

Võimalikud küsimused:
– Mis oli/on selle projekti fookus (kas üldse või teie jaoks isiklikult)?
– Millises rollis te selles projektis osalesite? (nt töörühma liikmena või juhina, mõne teema vedajana vms).
– Kuidas te projekti seltskonnaga liitusite – või projekti-idee algatasite?
– Kuidas vastas projekti tegelik toimimine või teie roll teie eelnevale ettekujutusele? Kas oli üllatusi või karisid – ja kui, siis mis aitas ülesaamisel?
– Mida andis selles projektis osalemine teile isiklikult?
– Kas sellest projektist kasvas välja midagi uut või veelgi suuremat – olgu teie enda, teie uurimissuuna, maailma või teaduse jaoks laiemalt?

3. Võrdlevalt mitmest COSTi projektist

Võimalikud küsimused:
– Millistes ja kui paljudes COSTi projektides olete osalenud? Kuivõrd sarnased või erinevad on need olnud?
– Kuidas on teie positsioon või kogemus projektiti erinenud?
– Kuidas erineb COSTi projektide toimimine? Palun tooge näiteid.

* Mõistagi võib kirjutada ka niisama, ühelegi küsimusele vastamata.
Kui vajate abi või soovite saata lisamaterjali, palume võtta meiega ühendust aadressil cost25@etag.ee