Osalemise reeglid

“Euroopa horisondi” (HEU) projektide taotlemisel ja elluviimisel on vaja järgida tervet rida reegleid. Kõik juhised ja vormid leiab Funding & Tenders portaali Reference documents osast.
Abi nõuetes ja dokumentides orienteerumisel, sh grandilepingu tingimused, samuti tugi projekti eelarve koostamisel:

Margit Ilves
Tel: 5363 4402
E-post: margit.ilves@etag.ee

 

Eestikeelsed abimaterjalid taotlejale ja projekti elluviijale

Olulisemad dokumendid, millega enne taotlemist tutvuda

  • Üldised lisad (General Annexes) – sisaldab mh nõuetele vastavuse, abikõlblikkuse, finants- ja tegevussutlikkuse määramise kriteeriume, hindamisemenetluse kirjeldust
  • HEU juhend (HE Programme Guide) – mh soolõime, eetika, turvalisuse, tulemuste levitamise, kasutamise ja teavitamise, olulise kahju vältimise ning avatud teaduse põhimõtted
  • Veebikäsiraamat (Online Manual), sh IT How to – praktilised sammsammulised juhendid alates taotlusvooru otsimisest ja taotluse esitamisest kuni aruandluse ja auditini. NB! Veebikäsiraamat ei hõlma ainult HEUd.
  • Grandimudelleping (MGA)
    • kommentaaride ja näidetega grandimudelleping (AGA)
  • Kindlasummalise maksega rahastatavate projektide materjalid: Lump-sum MGA; Lump-sum Guide
  • Konsortsiumileping – DESCA mudelleping

Veebiseminaride salvestused

Lump sum rahastamine “Euroopa horisondis”, 29.08.2023 (eesti keeles)
“Euroopa horisondi” rahastamisreeglid, 20.06.2023 (eesti keeles)
Lump sum rahastamine “Euroopa horisondis”, 10.01.2023 (eesti keeles)
“Euroopa horisondi” rahastamisreeglid, 20.12.2022 (eesti keeles)
Eetikanõuded “Euroopa horisondis”, 09.02.2022 (eesti keeles); HE eetikanõuded juhendmaterjal. Final Lisa_HE eetikanõuded. Korduma kippuvad küsimused

Euroopa Komisjoni veebiseminarid:
Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (08.02.2024)
Horizon Implementation Day: Grant management in Horizon Europe (24.10.2023)
Horizon Implementation Day: Grant agreement preparation in Horizon Europe (17.10.2023)
Horizon Implementation Day: Finding opportunities and submitting a proposal in Horizon Europe (03.10.2023)
Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (11.05.2023)
Webinar addressed to providers of Certificates on Financial Statements in Horizon 2020 grants (21.03.2023)
Horizon Europe Coordinators’ Day: Grant Agreement Preparation (02.02.2023)
Horizon Europe Coordinators’ Day: Grant Management (04.10.2022)
Webinar session: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants (30.11.2022)
Kõik EK veebiseminarid leiab SIIT