Osalemise reeglid

“Euroopa horisondi” (HEU) projektide taotlemisel ja elluviimisel on vaja järgida tervet rida reegleid. Kõik juhised ja vormid leiab Funding & Tenders portaali Reference documents osast.
Abi nõuetes ja dokumentides orienteerumisel, sh grandilepingu tingimused, samuti tugi projekti eelarve koostamisel:

Margit Ilves
Tel: 5822 5202
E-post: margit.ilves@etag.ee

 

Eestikeelsed abimaterjalid taotlejale ja projekti elluviijale

Olulisemad dokumendid, millega enne taotlemist tutvuda

  • Üldised lisad (General Annexes) – sisaldab mh nõuetele vastavuse, abikõlblikkuse, finants- ja tegevussutlikkuse määramise kriteeriume, hindamisemenetluse kirjeldust
  • HEU juhend (HE Programme Guide) – mh soolõime, eetika, turvalisuse, tulemuste levitamise, kasutamise ja teavitamise, olulise kahju vältimise ning avatud teaduse põhimõtted
  • Veebikäsiraamat (Online Manual), sh IT How to – praktilised sammsammulised juhendid, aga see ei hõlma ainult HEUd
  • Grandimudelleping (MGA)
    • kommenteeritud grandimudelleping (AGA)
  • Kindlasummalise maksega rahastatavate projektide materjalid: Lump-sum MGA; Lump-sum Guide
  • Konsortsiumileping – DESCA mudelleping

Veebiseminaride salvestused

“Euroopa horisondi” rahastamisreeglid, 20.12.2022 (eesti keeles)
Lump sum rahastamine “Euroopa horisondis”, 10.01.2023 (eesti keeles)

Euroopa Komisjoni veebinarid:
Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (11 May 2023)
Webinar addressed to providers of Certificates on Financial Statements in Horizon 2020 grants (21 March 2023)
Horizon Europe Coordinators’ Day: Grant Agreement Preparation (2 February 2023)
Horizon Europe Coordinators’ Day: Grant Management (4 October 2022)
Webinar session: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants (30 November 2022)