EURATOM

Kontakt:

Helen Asuküla-Tõkke
Välisteaduskoostöö osakond
Tel: 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm

Euratomi (Euroopa Aatomienergiaühenduse) teadus- ja koolitusprogramm (edaspidi lihtsalt Euratom) on tuumavaldkonnas teadus- ja innovatsiooni rahastav programm. Euratom täiendab Euroopa Liidu raamprogrammi „Euroopa horisont“, kus ei käsitleta tuumavaldkonnaga seotud teemasid. Euratom kasutab „Euroopa horisondiga“ samu instrumente ja osalemise reegleid.

Euratomi programm on kinnitatud perioodiks 2021-2025 ja kavatsetakse pikendada kaheks aastaks 2026-2027. Eelarve on 1,38 miljardit eurot, mis jaguneb järgmiselt:

  • 583 M€ tuumasünteesi (Fusion) valdkonnas teadus- ja arendustegevusteks,
  • 266 M€ tuumalõhustumise (Fission), sh ohutuse ja kiirguskaitse, valdkonnas teadus- ja arendustegevusteks,
  • 532 M€ tegevusteks Joint Research Centre (JRC) kaudu.

Jooksvad uudised

Kasulikud materjalid

  • Nagu „Euroopa horisondis“, tegevuste rahastamiseks korraldatakse projektikonkursse: Euratomi taotlusvoorud Funding & Tenders portaalis.
  • Tuumateadusega tegelevad teadlased kandideerida ka “Euroopa horisondi” MSCA järeldoktori grantidele, kus nende osalemine kaetakse automaatselt Euratomi programmi poolt.
  • Huvi korral võivad eksperdid Eesti ülikoolidest, TA-asutustest, omavalitsustest, erialaliitudest, ministeeriumidest jt Euratomi tegevustega seotud asutustest küsida valdkondlikult konsultandilt Euratomi mitteametliku eksperdirühma kohta!