Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021-2027

Kontakt:
Sigrid Soomer
Teadustaristu koordinaator
Tel: 5557 4443
sigrid.soomer@etag.ee

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm on tuumavaldkonnas teadus- ja innovatsiooni rahastav programm. Euratomi programm täiendab Euroopa Liidu raamprogrammi „Euroopa horisont“, kus ei käsitleta tuumavaldkonnaga seotud teemasid. Lihtsuse eesmärgil kasutab Euratomi programm „Euroopa horisondiga“ samu instrumente ja osalemise reegleid.

Euratomi programmi eelarve aastateks 2021-2025 on 1,38 miljardit eurot, mis jaguneb järgmiselt:

  • 583 mln eur tuumasünteesi (Fusion) valdkonnas teadus- ja arendustegevusteks,
  • 266 mln eur tuumalõhustumise (Fission), sh ohutuse ja kiirguskaitse, valdkonnas teadus- ja arendustegevusteks,
  • 532 mln eur tegevusteks Joint Research Centre (JRC) kaudu.

Hetkel osaleb Eestist Tartu Ülikool kahes partnerluses:

  • EUROfusion Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium
  • PIANOFORTE Partnership for european research in radiation protection and detection of ionising radiation : towards a safer use and improved protection of the environment and human health

Jooksvad uudised

Kasulikud materjalid