Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021-2027

Kontakt:
Helen Asuküla-Tõkke
Välisteaduskoostöö osakond
Tel: 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm on tuumavaldkonnas teadus- ja innovatsiooni rahastav programm. Euratomi programm täiendab Euroopa Liidu raamprogrammi „Euroopa horisont“, kus ei käsitleta tuumavaldkonnaga seotud teemasid. Lihtsuse eesmärgil kasutab Euratomi programm „Euroopa horisondiga“ samu instrumente ja osalemise reegleid.

Euratomi programmi eelarve aastateks 2021-2025 on 1,38 miljardit eurot, mis jaguneb järgmiselt:

  • 583 mln eur tuumasünteesi (Fusion) valdkonnas teadus- ja arendustegevusteks,
  • 266 mln eur tuumalõhustumise (Fission), sh ohutuse ja kiirguskaitse, valdkonnas teadus- ja arendustegevusteks,
  • 532 mln eur tegevusteks Joint Research Centre (JRC) kaudu.

Hetkel osaleb Eestist Tartu Ülikool kahes partnerluses:

  • EUROfusion Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium
  • PIANOFORTE Partnership for european research in radiation protection and detection of ionising radiation : towards a safer use and improved protection of the environment and human health

Jooksvad uudised

Kasulikud materjalid

  • Nagu „Euroopa horisondis“, tegevuste rahastamiseks korraldatakse projektikonkursse – vaata Euratomi taotlusvoorusid Funding & Tenders portaalis.
  • Tuumateadusega tegelevad teadlased kandideerida ka “Euroopa horisondi” MSCA järeldoktori grantidele, kus nende osalemine kaetakse automaatselt Euratomi programmi poolt.
  • Huvi korral võivad eksperdid Eesti ülikoolidest, TA-asutustest, omavalitsustest, erialaliitudest, ministeeriumidest jt Euratomi tegevustega seotud asutustest liituda Euratomi mitteametliku eksperdirühmaga!