Toetusmeede ekspertide kaasamiseks “Euroopa horisondi“ taotluste eelkontrolli

– Info Taotlejale
– Info Eksperdile

Meetme eesmärgiks on pakkuda raamprogrammi “Euroopa horisont” nn osaluse laiendamise riikide taotlejatele tasuta taotluste eelkontrolli. Taotlust kommenteerib ekspert, kes annavad tagasisidet, kuidas taotluse kvaliteeti parandada ja seeläbi suurendada projekti rahastamise tõenäosust.

Kontakt:
Maarja Soonberg-Kaine
EL raamprogrammi konsultant
Tel: 5860 3177
maarja.soonberg-kaine@etag.ee

Toetusmeedet rahastatakse “Euroopa horisondi” projekti NCP_WIDERA.NET vahenditest.