Tagasipöörduva teadlase toetus

Mida toetame?
Mis on toetuse eesmärk? 
Kui suur on toetus?
Kui pikk on toetuse periood? 
Taotlusvoorude dokumendid ja toetuse saajad
Lisamaterjalid
Kontakt                    

2024. AASTAL TAOTLUSVOORU EI TOIMU!


Mida toetame?

Toetame väljaspool Eestit töötanud Eesti kodanikest või endistest/praegustest Eesti residentidest teadlaste tagasipöördumist Eestisse. Eeltingimusteks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud teadustöö.


Mis on toetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tagasipöörduva teadlase toetusega tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist, kui ka välisriikidesse tööle läinud eestlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis. Väljarände tasakaalustamise kõrval panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.


Kui suur on toetus?

Toetussummad olid 2023. aasta taotlusvoorus 72 000 eurot aastas (6000 eurot kuus), olenemata teadustöö valdkonnast.


Kui pikk on toetuse periood?

Toetatava tagasipöörduva teadlase projekti kestus oli minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

Tagasipöörduva teadlase projekti tuli asuda täitma hiljemalt 2023. aasta 1. detsembril. Toetuse periood algas lepingus kokkulepitud kuupäeval.


Lisamaterjalid

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses
Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus
Andmehaldusplaani soovituslik vorm
Tehnoloogilise valmiduse tasemed (TVT)
TVT kirjeldused, kohandatuna humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale
Juhis seoses bibliomeetriliste taustaandmetega


Kontakt:

Margus Harak, PhD
Mobilitas 3.0 vanemkonsultant
7 317 343
margus.harak@etag.ee