Tagasipöörduva teadlase toetus

Mida toetame?
Mis on toetuse eesmärk? 
Kui suur on toetus?
Kui pikk on toetuse periood? 
Millised on nõuded taotlejale?
Kui taotlejaks on ettevõte
Millal saab toetust taotleda?
Mille alusel taotlusi hindame?
Taotlemise tingimused ja kord 2023
Hindamisjuhend 2023
Taotlusvormi näidis 2023
Korduma kippuvad küsimused
Taotlusvoorude dokumendid ja toetuse saajad

Lisamaterjalid

Kontakt                    

Aasta 2023 taotlusvoor on lõppenud!

Taotlusvooru infopäeva saab järele vaadata siit.


Mida toetame?

Toetame väljaspool Eestit töötanud Eesti kodanikest või endistest/praegustest Eesti residentidest teadlaste tagasipöördumist Eestisse. Eeltingimusteks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud teadustöö.


Mis on toetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tagasipöörduva teadlase toetusega tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist, kui ka välisriikidesse tööle läinud eestlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis. Väljarände tasakaalustamise kõrval panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.


Kui suur on toetus?

Toetussummad on 2023. aasta taotlusvoorus 72 000 eurot aastas (6000 eurot kuus), olenemata teadustöö valdkonnast.


Kui pikk on toetuse periood?

Toetatava tagasipöörduva teadlase projekti kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

Tagasipöörduva teadlase projekti tuleb asuda täitma hiljemalt 2023. aasta 1. detsembril. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval.


Millised on nõuded taotlejale?

Toetuse saajateks on teadus- ja arendusasutused, ettevõtted ning kõrgkoolid, kes võtavad tööle välisriikides järeldoktorantuuri läbinud või võrreldaval tasemel teadustööd teinud teadlasi. Teadlase töö tegemise koht peab olema viimase kahe aasta jooksul olnud väljaspool Eestit. Kaks aastat peab täis saama enne tagasipöörduva teadlase taotletava toetuse perioodi algust.

Tagasipöörduv teadlane peab projekti elluviimise ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 koormusega, töö asukohaga Eestis.


Kui taotlejaks on ettevõte

Ettevõtted võivad toetust saada, nagu ka avalikud teadusasutused. Siiski tuleb arvestada riigiabi reeglitega ja taotlemisel peab ettevõte esitama selle kohta lisainformatsiooni. Ettevõttele antav toetus on eelistatavalt vähese tähtsusega abi, kuid kui ettevõte on juba üle lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi saanud, antakse toetust üldise grupierandi määruse alusel. Rohkem infot riigiabi kohta leiate http://www.fin.ee/riigiabi. Taotlemisel peab ettevõtte taotlusvormi lisainformatsiooni sakile üles laadima järgmise täidetud vormi: Riigiabi vorm ettevõtetele


Millal saab toetust taotleda?

Käesoleva aasta taotlusvoor toimus 2023. aasta 2. jaanuarist 2. veebruarini. Taotlemise juhendi ja vormi avaldame hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise päeval.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETISe kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.


Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab Eesti Teadusagentuur, kaasates sõltumatuid eksperte. Taotluste hindamise põhimõtted on kirjas hindamisjuhendis.

Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt juuni lõpuks.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest anname tagasipöörduvale teadlasele ja teda vastu võtvale asutusele teada ETISe vahendusel.

Positiivse rahastamisotsuse saanud taotluse puhul sõlmime kolmepoolse toetuslepingu ETAGi, vastuvõtva asutuse ja tagasipöörduva teadlase vahel.


Lisamaterjalid

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses

Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus

Andmehaldusplaani soovituslik vorm

Tehnoloogilise valmiduse tasemed (TVT)

TVT kirjeldused, kohandatuna humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale

Juhis seoses bibliomeetriliste taustaandmetega


Kontakt:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
7 317 343
margus.harak@etag.ee