Elujõulise Eesti fookusvaldkonna toetamine

Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum on riikliku teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava üks fookusvaldkond. TAIE arengukava üks lähtekoht on vajadus teha arukaid valikuid ja koondada tegevusi ning rahastust valdkondadele, mis aitaksid kõige paremini teadustulemuste toel ja erinevate osaliste koostöös luua lahendusi ühiskonna väljakutsetele. Selleks kinnitati arengukavas valdkonnad, mida riik eelisarendab ning täiendavalt toetab. Üks eelisarendatav valdkond on elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum, mis hõlmab keele- kultuuri-, hariduse ja ühiskonna protsesside valdkondi.

Eesti Teadusagentuur korraldab 2023. aastal kaks taotlusvooru, mis panustavad eesti keele ja kultuuri alase teadus- ning arendustegevuse toetamisse:

  • Kultuuriministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogramm 2023–2026“ taotlusvoor;
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“ taotlusvoor.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis. Mõlema programmi taotlusvoor avaneb 18. septembril ja taotluste esitamise tähtaeg on 13. oktoober 2023 kell 17.00.

Tutvu taotlusvooru tingimustega:

Kultuuriministeeriumi Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogramm
Haridus- ja Teadusministeeriumi programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul“

Voorude ühine infopäev toimub 22. septembril kell 13 ZoomisInfopäev salvestatakse, salvestuse ja slaidid leiab pärast siit lehelt.

Kontakt

Mariann Proos
TAIE fookusvaldkonna koordinaator (Elujõuline Eesti)
mariann.proos@etag.ee
5199 7098