Kultuuriministeeriumi Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogramm

Mis on toetuse andmise eesmärk?
Mida toetatakse?
Kes saab toetust taotleda?
Kuidas saab toetust taotleda?
Kontakt

 

Eesti Teadusagentuur korraldab taotlusvooru vastavalt kultuuriministri määrusele – mis sätestab programmi „Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogramm 2023–2026“ toetuse taotlemise ning kasutamise tingimused ja korra – ning Eesti Teadusagentuuri kinnitatud taotluste hindamise korrale. 

2024. aasta vooru dokumendid on koostamisel. Vooru prioriteetsed teemad on välja kuulutatud ning kättesaadavad allpool.

Mis on toetuse andmise eesmärk? 

Toetuse andmise eesmärk on: 

  • tõsta kultuurivaldkonna asutuste teadus- ja arendustegevuse võimekust uuringute läbiviimisel; 
  • tõhustada interdistsiplinaarse teadus- ja arendustegevuse koostööd teadus- ja arendusasutuste, ettevõtete ning teiste organisatsioonide vahel; 
  • luua projektide kaudu uusi teadmisi, loome- ja uurimismeetodeid või -tehnikaid ning panustada seeläbi uurimisvaldkondade ning kultuuri ja laiemalt ühiskonna arengusse. 

Tegevusi suunab programmi nõukoda, millesse kuuluvad  

– Viivian Jõemets – nõukoja esimees, Kultuuriministeeriumi teadusnõunik;
– Andres Jõesaar – nõukoja aseesimees, Tallinna Ülikooli dotsent, Kultuuriministeeriumi meedianõunik;
– Kristel Pappel – Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, muusikateaduse professor;
– Elli-Marie Tragel – Eesti Teadusagentuur; teaduse rahastamise osakonna uurimistoetuste koordinaator
– Kädi Talvoja – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadur;
– Andres Kurg – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteadur;
– Maarja Lillak – Haridus- ja Teadusministeerium, teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna peaekspert. 

Mida toetatakse? 

Toetatakse kultuurivaldkonna alus- ja rakendusuuringute ning eksperimentaalarenduste läbiviimist. 

2024. aastal on programmi prioriteetsed teemad järgmised:

* kujutav kunst ja visuaalkultuur (eesti kunst ja kunst Eestis kuni 1950ndate aastateni); 

*ruumiloome ja esemeline keskkond (arhitektuur, linn ja looduskeskkond, ruumiesteetika, linn ja heaolu, bioloogiline mitmekesisus, süsinikujärgne arhitektuur); 

*muusika (muusikapärand, muusikapsühholoogia, muusikasotsioloogia, pillid ja pilliehitus); 

*laste- ja noortekultuur (kultuuris osalemine ja kultuurielu, tehisintellekt ja loovus, laste kunst/ looming /repertuaar; lastele loodud kunst /looming/repertuaar); 

*audio-visuaalkultuur (eesti film, televisioon); 

*kultuuri ja heaolu seosed. 

Kes saab toetust taotleda? 

Toetust saab taotleda Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle töötaja osaleb projektis vastutava täitjana. 

Taotleja võib kaasata projekti elluviimisesse partnereid. Partner võib olla Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle töötaja osaleb projektis põhitäitjana. Juhul kui taotletakse toetust suuruses 110 000 eurot projekti ühe aasta kohta, on vähemalt ühe partneri kaasamine projekti elluviimisse kohustuslik. 

Taotleja võib kaasata projekti elluviimisesse koostööasutusena ka teisi avaliku sektori asutusi või juriidilisi isikuid, kuid nende osalemise kulusid toetuse eelarvest ei kaeta. 

Kuidas saab toetust taotleda? 

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis 9. septembrist kuni 11. oktoobrini 2024 kell 17.00. 

 

Kontakt

Mariann Proos
TAIE fookusvaldkonna koordinaator (Elujõuline Eesti)
mariann.proos@etag.ee
5199 7098