Marie Skłodowska-Curie tegevused (MSCA)

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Kristin Kraav
Tel: 730 0337
E-post: kristin.kraav@etag.ee

 

Marie Skłodowska-Curie meetmete (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) eesmärk on toetada teadlaste oskuste ja karjääri arengut andes teadlastele võimaluse saada kogemusi eri riikides ja sektorites. Marie Skłodowska-Curie meetmete kaudu toetatakse igas vanuses ja igal karjääriastmel olevaid teadlasi, kes võivad olla pärit mistahes riigist. MSCA on avatud kõigile teadusvaldkondadele. MSCA on alates 2014. aastast EL põhiline doktoriõppe toetamise meede, rahastanud 1080 doktoriõppe programmi, kaasanud 4700 ettevõtet (millest 2200 VKEd),  EL-väliste riikide teadlasi (37%) ning 1300 organisatsiooni kolmandatest riikidest ja mitteassotsieerunud riikidest.

Marie Skłodowska-Curie meetmed

1. MSCA Postdoctoral Networks →  doktorantide koolitamise võrgustikud
2. MSCA Postdoctoral Fellowships →  järeldoktorid
3. MSCA Staff Exchanges →  kõik teadustöötajad
4. MSCA Cofund →  doktori- ja järeldoktoriprogrammide kaasrahastamine
5. MSCA and Citizens →  avalikkusele suunatud üritused

1. Doktorantide koolitamise võrgustikud (MSCA Doctoral Networks)

Eesmärk on doktorantide koolitamine, andes neile oskused, mis toovad edu nii akadeemilises kui mitteakadeemilises sektoris; võimalik kas tavaline-, ettevõtlusdoktorantuur või ühiskraadidega doktorantuur.
Fookus: on karjääri areng, juhendamine, koolitus
Sihtrühm: doktorandid, s.o teadlased, kellele pole veel doktorikraadi
Taotleja: konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest organisatsioonist (kõrgkoolid, teadusasutused, ettevõtted jt)
Kestus: kuni 48 kuud; doktorandi toetus: kuni 36 kuud
Rahastus: ühikuhindade põhine

Võrreldes H2020- ga on projekti maht kuni 360 inimkuud (s.o. 10 doktoranti). Ettevõtlusdoktorantuuri puhul võib ettevõte olla samast riigist kui akadeemiline asutus.
Alates 2022 rakendatakse taasesitamise piirangut nendele taotlustele, mis said 2021.a konkursil tulemuseks alla 80%.

2. MSCA järeldoktori grandid (MSCA Postdoctoral Fellowships)

2. MSCA järeldoktori grandid (MSCA Postdoctoral Fellowships)

Eesmärk on järeldoktorite karjääri arengu toetamine
Taotleja: doktorikraadiga teadlane, kelle kraadi kaitsmisest pole möödas enam kui 8 a (v.a pausid karjääris ning teadusest eemal veedetud aeg ning teatud juhtudel kolmandates riikides töötamise aeg)
Kestus:

  • Euroopa-sisesed grandid: 12-24 kuud
  • Globaalsed grandid: 12-24 kuud + 12 kuud
  • Võimalik grandi lõpus 6 lisakuud töötamiseks mitteakadeemilises sektoris
  • Lähetused kuni 30% grandi kestusest, mistahes riigis

Alates 2022 rakendatakse taasesitamise piirangut nendele taotlustele, mis said 2021.a konkursil tulemuseks alla 70%.

3. MSCA teadlasvahetus (MSCA Staff Exchanges)

3. MSCA teadlasvahetus (MSCA Staff Exchanges)

Eesmärk on rahvusvahelise, sektoritevahelise ja valdkondade vahelise teaduskoostöö toetamine teadlasvahetuse kaudu; sobiv vahend teadusprojektide toetamiseks
Sihtrühm: kõik teadustööga seotud töötajad
Kestus: kuni 48 kuud; üks töötaja kuni 12 kuud
Maht: kuni 360 lähetuskuud
Uus: võimalikud interdistsiplinaarsed lähetused Euroopa sees

4. MSCA doktori- ja järeldoktoriprogrammide kaasrahastamine (MSCA Cofund)

4. MSCA doktori- ja järeldoktoriprogrammide kaasrahastamine (MSCA Cofund)

Eesmärk on olemasolevate või uute doktori- ja järeldoktoriprogrammide kaasrahastamine, et levitada MSCA häid praktikaid.
Sihtrühmad: doktorandid ja järeldoktorid
Rahastus: EL rahastus katab minimaalse palgakulu, muud kulud tuleb katta teistest allikatest. Rahastuse kasutamine on paindlik ning võimalik sünergia tõukefondidega.
Kestus: kuni 60 kuud (võimaldab programmil korraldada mitu taotlusvooru)

MSCA ja kodanikud (MSCA and Citizens)

5. MSCA ja kodanikud (MSCA and Citizens)

Euroopa Teadlaste Öö jätk

Eesmärk on tuua teadlased ja nende töö laiale elanikkonnale lähemale, näidata teadlaste rolli ühiskonna ja majanduse edendamisel, tõsta noorte huvi teadlase elukutse vastu. Uue tegevusena on liidetud „teadlased koolidesse“ initsiatiiv