Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Kristin Kraav
Tel: 730 0337
E-post: kristin.kraav@etag.ee

ERC grante saab taotleda EU Funding & Tenders portaali kaudu, kus on kirjas info kõikide taotlusvoorude kohta. Rohkem teavet Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) kohta üldiselt, toetusskeemidest, rahastatud projektidest ja taotlemise juhendid leiab Euroopa Teadusnõukogu kodulehel.

ERC tööprogramm 2024

 

Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) toetab eesliiniteadust, uudse ja innovaatilise lähenemisega värskeid teaduslikke mõtteid uutes teadusvaldkondades. Euroopa Teadusnõukogu missiooniks on toetada tipptasemel teadust Euroopas. Selle eesmärgi täitmiseks annab Teadusnõukogu välja viit tüüpi grante, mis on avatud kõigi teadusvaldkondade teadlastele ning mille ainukeseks hindamiskriteeriumiks on teaduslik tipptase. Euroopa Teadusnõukogu kogueelarve Euroopa horisondis 2021-2027 on üle 16 miljardi euro.

 

Euroopa Teadusnõukogu grantide tüübid

→    Alustava teadlase grant (ERC Starting Grant – StG) karjääri alguses seisvatele tippteadlastele (2-7 a doktorikraadi kaitsmisest): kuni 1,5 miljonit eurot 5 aastaks, lisatoetus kuni 1 miljon eurot. StG 2024. a taotlusvoor on avatud 11. juuli 2023 – 24. oktoober 2023.

Info StG ja CoG taotlejatele

→  Väljakujunenud teadlase grant (ERC Consolidator Grant – CoG) tippteadlaste karjääri edasise arengu toetamiseks (7-12 a doktorikraadi kaitsmisest): kuni 2 miljonit eurot 5 aastaks, lisatoetus kuni 1 miljonit eurot. CoG 2024. a taotlusvoor on avatud 12. september 2023 – 12. detsember 2023.

  Kogenud teadlase grant (ERC Advanced Grant – AdG) juhtivatele tippteadlastele, kes on  viimase 10 a jooksul saavutanud väljapaistvaid teadustulemusi: kuni 2,5 miljonit eurot 5 aastaks, lisatoetus kuni 1 miljonit eurot. AdG 2024. a taotlusvoor on avatud 29. mai 2024 – 29. august 2024.

 Sünergia grant (ERC Synergy Grant – SyG) tippteadlaste väikestele rühmadele, kuni 15 miljonit eurot 6 aastaks, lisatoetus kuni 4 miljonit eurot. SyG 2024. a taotlusvoor on avatud 12. juuli 2023 – 8. november 2023.

  Grant ERC grandihoidjatele eelpool nimetatud projektidest sündinud teadustulemuste innovatsiooni- ja turupotentsiaali uurimiseks (ERC Proof of Concept Grant): kuni 150 000 eurot 12 kuuks.

 

Euroopa Teadusnõukogu grantide põhiprintsiibid

–    individuaalprojektid: 1 teadlane, 1 organisatsioon, 1 projekt;
–    rahastus kuni 100% projekti kuludest;
–    avatud taotlejatele mistahes teadusvaldkondadest, sh sotsiaal- ja humanitaarteadusest;
–    taotleda võivad iga riigi mistahes vanuses ja karjääriastmel olevad tipptasemel teadlased;
–    organisatsioon peab võimaldama teadlasele sõltumatust ja häid tingimusi teadustöö läbiviimiseks ja projekti haldamiseks;
–    kui grandihoidja soovib, on võimalik Euroopa Teadusnõukogu grant teise asutusse üle kanda;
–    teadustöö tegemise kohaks peab olema EL liikmesriik või raamprogrammiga assotsieerunud riik.