ETAG avas 18. septembril Elujõulise Eesti fookusvaldkonna toetuste taotlusvooru

Eesti Teadusagentuur korraldab 2023. aastal esmakordselt kaht taotlusvooru, mille kaudu toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium oma teadus- ning arendustegevuse programmidega Eesti keele ja kultuuri alast teadustööd. Mõlemad programmid panustavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava V fookusvaldkonna „Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum“ arendamisse.

Toetust on oodatud taotlema kõik doktorikraadiga teadlased, kelle teadustöö on seotud Kultuuriministeeriumi või Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi eesmärkidega. Mõlema programmi voorud avanevad 18. septembril, voorud sulguvad 13. oktoobril kell 17.00. Taotlemine toimub ETIS-s.

Taotlusvooru dokumendid ja muu taotlemiseks olulise info leiab Eesti Teadusagentuuri lehelt. Samuti leiab sealt voorude ühise infopäeva salvestuse. 

 

Lisainfo:

Mariann Proos
TAIE fookusvaldkonna koordinaator (Elujõuline Eesti)
mariann.proos@etag.ee
5199 7098
Eesti Teadusagentuur