Eksperdid arutasid Eesti teadusnõustamise süsteemi arendamise üle 

Eesti Teadusagentuur koostöös OECD ja Euroopa Komisjoni ühisuuringute keskusega (JRC) korraldas juuni alguses seminari teadusnõustamise teemal. Tallinnas toimunud seminaril arutati, kuidas arendada tõhusat ja tõenduspõhist poliitikakujundamist avalikus sektoris.  

Seminari eesmärk oli saada sisendit JRC projekti lõpparuande tarvis, et Eesti jaoks välja töötatud ettepanekud oleksid võimalikult mõjusad ja täpsed. Projekti tulemusel töötatakse välja soovitused, kuidas arendada Eesti teadunõustamise süsteemi ning tõenduspõhist poliitikakujundamist. 

Seminaril osalesid riigikantselei, ministeeriumite, mõttekodade ja ülikoolide esindajad. Päeva lõpetas paneeldiskussioon, kus osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal, teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja Katrin Kiisler ja Riigikantselei strateegiadirektor Mari-Liis Sööt.  

Eesti Teadusagentuur tänab kõiki seminaril osalejaid sisuka tagasiside eest. Projekti lõpparuanne avalikustatakse selle aasta sügisel. 

Lisainfo: 
Indrek Heinla
Vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
+372 55 24134