Veebiülekanne: konverentsil julgustatakse teadlasi ja ettevõtjaid tihedamalt koostööd tegema

Kolmapäeval, 15. veebruaril kutsub Eesti Teadusagentuur huvilisi kuulama konverentsi, kus arutatakse teaduse ja ettevõtluse koostöö üle. Kuidas innustada ettevõtjaid teadusasutustega rohkem koostööd tegema? Milline kasu on olnud senistest toetustest, mille abil on teadlane saanud näiteks ettevõttes tootearendusega tegeleda? Ja kuidas saaks riik paremini ettevõtjatele ja teadlastele toeks olla?

Ettekannete, arutelude ja kogemuslugude kaudu vaadatakse tagasi senisele koostööle ning erinevate koostööd ergutavate toetusmeetmete mõjule (näiteks nutika spetsialiseerumise programm NUTIKAS ning teadlaste ettevõttesse siirdumist toetav SekMO). Samuti räägitakse, kuidas riik saaks paremini teadlastele ja ettevõtjatele toeks olla.

Konverentsi avavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. Esinejate seas on muu hulgas Milrem Roboticsi teadus- ja arendusdirektor Raul Rikk, Tallinna Tehnikaülikooli R. Nurkse instituudi direktor Erkki Karo, Nanordica Medicali tegevjuht Olesja Bondarenko, Haridus-ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal ja TA-tegevuse poliitika osakonna juhataja Katrin Pihor ning EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute arendusjuht Kaupo Reede. Konverentsi modereerib  Arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov.

Eesti Teadusagentuuri sektoritevahelise mobiilsuse vanemkoordinaator Viktor Muuli ütles, et konverentsi fookuses on teaduse ja ettevõtluse koostöö kui mõlemapoolselt kasulik ja vajalik tegevus. “Läbi kogemuslugude ja arutelude tahame julgustada ühelt poolt ettevõtteid küsima teadlastelt senisest rohkem abi ja teiselt poolt innustada teadlasi oma teadmisi ja oskusi julgemalt välja pakkuma,” rääkis ta. 

Konverents toimub 15. veebruaril kell 10.30-16.40 Öpiku konverentsikeskuses ja sellest teeb otseülekande ERRi teadusportaal Novaator. Konverentsi kava leiab ETAGi veebilehelt: https://etag.ee/uritus/teaduse-ja-ettevotluse-koostookonverents-kust-tuleme-ja-kuhu-edasi/

Konverentsi korraldab Eesti Teadusagentuur koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ning EASi ja KredExi ühendasutusega.

Lisainfo:

Viktor Muuli
Sektoritevahelise mobiilsuse vanemkoordinaator
Eesti Teadusagentuur
Viktor.Muuli@etag.ee
730 0325