Foorumil “TeadusEST” räägitakse teadlase rollist muutuvas ajas

Täna, 14. detsembril kell 10 toimub Tartu Lydia hotelli sündmuskeskuses teadusfoorum, mille keskmes on Eesti teadlaste roll muutuvas maailmas ning Eesti Teadusagentuuri panus teadlaste toetaja ja julgustajana.

Ettekannete ja arutelude käigus mõtiskletakse, kuidas tagada teadussüsteemi jätkusuutlikkus, tutvustatakse eri karjäärimudelitega kaasnevaid, sealhulgas teaduse rakendamisega seotud võimalusi. Samuti käsitletakse valdkondliku mitmekesisuse ja rahvusvahelise koostöö inspireerivat mõju teadlasele.

Teadusfoorum on jagatud kolme plokki, millest esimene hõlmab Eesti teadussüsteemi jätkusuutlikkust. Täpsemalt vaadeldakse ja hinnatakse erinevate teadlaste profiili, püütakse leida lahendust teadlaste järelkasvule ja nende toetamisele ning arutletakse valdkondliku mitmekesisuse ja interdistsiplinaarsusega kaasnevate võimaluste üle. Üles astuvad Ester Oras, Marek Tamm, Eduard Petlenkov, Eneken Laanes, Elin Org ja Kristjan Vassil.

Teises plokis käsitletakse teaduse rakendamist. Arutelu keskmes on teadusprogrammidest toetuse saanud teadlaste kogemused, rakenduskõrgkoolides tehav teadus, teadlaste käivitatud teadusmahukas ettevõtlus, sektoritevaheline mobiilsus ning teaduse ja ettevõtluse koostöö. Üles astuvad Renno Veinthal, Jaan Tamm, Jaak Sikk, Maarja Grossberg-Kuusk, Marika Eik ja Tiit Kuuskmäe.

Viimases plokis arutatakse, kuidas olla edukas rahvusvahelises koostöös, et tagada vajalik teadmussiire, kompetentsi kasv ja teaduse edenemine. Arutelus osalevad Mihkel Kama, Triin Laisk, Heikki Junninen, Lea Tuvikene, Liisi Keedus, Toomas Vaimann ja Virve-Anneli Vihman.

Peaettekandega esineb Helsinki Ülikooli biotehnoloogia instituudi teadusdirektor Mart Saarma, otsides vastust küsimusele, kas meil on õppida Skandinaavia teadus- ja arendustegevuse korraldusest.

Konverentsi avab ja modereerib Eesti Teadusagentuuri juht Anu Noorma.