ETAG avab 23. mail teaduse tippkeskuste toetuse taotlusvooru

Toetuse eesmärk on arendada silmapaistvalt kõrge tasemega Eesti uurimisrühmade koostööd ja ühistegevust Eesti arenguvajadustest lähtuvate kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimuste lahendamisel.

Teaduse tippkeskuste toetust taotletakse seitsmeks aastaks, kogumahuga seitse miljonit eurot ühe teaduse tippkeskuse kohta. Taotlusvooru kogumaht on 49 miljonit eurot. Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord on sätestatud haridus- ja teadusministri määrusega „Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord“ .

Taotlusvoor avatakse 23. mail: 30. juuniks 2023 peab taotleja esitama ETAGile avalduse taotluse avamiseks, taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2023. Taotlused esitatakse Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu.

Taotlusvooru dokumendid ja muu taotlemiseks olulise info leiab teadusagentuuri veebilehelt.

Teaduse tippkeskuse taotlusvooru infopäevad toimuvad veebinarina 26. mail 10—12 (eesti keeles) ning 2. juunil 10—12  (inglise keeles). Veebinariga saab liituda ETAGi kodulehel oleva lingi kaudu.

Lisainfo:

Mariann Proos
Vanemkonsultant (teaduse tippkeskused ja arendusgrant)
Eesti Teadusagentuur
Tel 5199 7098
mariann.proos@etag.ee