Haridus- ja teadusminister kinnitas Eesti teaduse tippkeskused järgmiseks seitsmeks aastaks

Eesti 2035 pikaajalise arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks tippteaduse toetamise abil otsustas haridus-ja teadusminister eraldada 70 miljonit eurot seitsmeks aastaks kümnele teaduse tippkeskusele.

Tippkeskuste ülesanne on koostöös edendada Eesti teadust, suurendada Eesti teaduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tagada tippspetsialistide järelkasv. Tippkeskused keskenduvad Eesti vajadustest lähtuvate kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimuste lahendamisele.

Tippkeskustesse on kaasatud kümme erinevat evalveeritud teadusasutust ning üle 80 uurimisrühma. Valdkondlikult katavad tippkeskused kõiki peamisi teadusvaldkondi. Juhtpartner kuues tippkeskuse on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool juhib kahte tippkeskust, Eesti Maaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut juhivad kumbki ühte tippkeskust. Nii on uute tippkeskuste katvus ulatuslik ka Eesti teadusasutuste lõikes.

Uued tippkeskused on:

  • „Agroökoloogia ja uued kultuurid tulevikukliimas“ (juht on Ülo Niinemets);
  • „Fundamentaalne universum“ (juht on Martti Raidal);
  • „Jätkusuutliku rohevesiniku ja energiatehnoloogia tippkeskus“ (juht on Enn Lust);
  • „Personaalmeditsiini tippkeskus“ (juht on Reedik Mägi);
  • „Eesti juured: rahvastiku ja kultuuri kujunemise transdistsiplinaarsete uuringute tippkeskus“ (juht on Kristiina Tambets);
  • „Heaoluteaduste tippkeskus“ (juht on Andero Uusberg);
  • „Strateegilise mineraalse ja süsiniku-põhise ressursi ringmajanduse tippkeskus“ (juht on Riina Aav);
  • „Energiatõhususe tippkeskus“ (juht on Jarek Kurnitski);
  • „Eesti tehisintellekti tippkeskus“ (juht on Meelis Kull);
  • „Kestliku maakasutuse tippkeskus“ (juht on Evelyn Uuemaa).

Tippkeskuste valikut juhtis valikukomisjoni esimehena Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal. „Tippteaduse mõju Eesti arengule ja meie teadussaavutuste levitamisele maailmas on olnud märkimisväärne. Eestis on palju väga head teadust ning suurepäraseid teadlasi. Seetõttu oli hindamisprotsessi läbiviimine ja valiku tegemine tõeliselt vastutusrikas. Valikukomisjon jõudis pärast taotlejate intervjueerimist ning põhjalikke arutelusid üksmeelsele seisukohale tippkeskuste osas, aga lisati ka tingimusi rahatusele ja soovitusi tegevuste elluviimiseks,“ ütles Veinthal.

Tippkeskuse meetme elluviijaks on seekord Eesti Teadusagentuur, kes korraldas hindamise ja sõlmib ka edukate taotlejatega lepingud ning jälgib tegevuskava täitmist seitsme aasta vältel. Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimehe Anu Noorma sõnul võime olla uhked meie teadlaste töö ja ambitsioonikuse üle, sest praeguses kiirete muutuste ja suurte väljakutsetega maailmas on ootused teadlaste tööle ja panusesse ühiskonda eriti suured.