Valminud on Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia aastateks 2023-2027

Strateegia annab Eesti Teadusagentuurile järgmiseks viieks aastaks juhised, kuidas koos partneritega rahvusvahelise kommunikatsiooni tegevusi ellu viia.  

Strateegia eesmärk on tutvustada Eestit teaduspõhise riigina, kus teadus panustab globaalsete probleemide lahendamisse. Sihiks on aidata kaasa Eesti teaduse rahvusvahelistumisele ja Eesti konkurentsivõime kasvule, et aastaks 2027 oleks Eesti teaduse tuntus rahvusvaheliselt suurenenud ning Eesti teadlaste ja teadusasutuste atraktiivsus koostööpartnerina kasvanud.

Kommunikatsioonitegevuste sihtrühmaks on välisteadlased, rahvusvahelised poliitikakujundajad ja teaduskoostööorganisatsioonid ning teadmusmahukad ettevõtted. Sihtgruppideni jõudmiseks tegutsetakse nii Eestis kui välismaal: jagatakse ingliskeelset ajakohast infot Eesti teadussüsteemi ja rahastuse kohta veebilehel www.researchinestonia.eu, võimestatakse Eesti teaduse sõnumeid rahvusvahelistel üritustel ja korraldatakse rahvusvahelisi kohtumisi, luuakse ning levitatakse Eesti teadust tutvustavaid kommunikatsioonimaterjale.

Strateegia väljatöötamise juhtrühma kuulusid Eesti ülikoolide, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigikantselei, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Haridus- ja noorteameti, Eesti teaduste akadeemia, Eesti noorte teaduste akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning teadmusmahuka ettevõtluse esindajad.

Strateegia tellis Eesti Teadusagentuur, koostamisel olid abiks sõnumiagentuuri Akkadian konsultandid ja teaduskommunikatsiooni ekspert Marju Himma-Kadakas. Tööd rahastati Mobilitas Pluss programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Strateegiaga saab tutvuda siin.

 

Lisainfo:

Siim Lepik
Research in Estonia tegevuste juht
Eesti Teadusagentuur
Siim.Lepik@etag.ee