Eesti Teadusagentuur toetab teadust tutvustavaid projekte – raamatutest näitusteni

20. veebruarini saab taotleda toetust tegevusteks, mis tutvustavad teadusvaldkonda ja -saavutusi ning äratavad noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu tutvustatakse avalikkusele teadussaavutusi ning äratatakse huvi teadlase elukutse vastu. Muu hulgas on konkursile oodatud projektid, mis on suunatud noortele, propageerivad eesti keele kasutamist teaduskeelena või tutvustavad interdistsiplinaarseid uurimissuundi ja toetavad Eesti teaduskommunikatsiooni strateegia eesmärke.

Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi eelarve on 217 143 eurot, tulemused kinnitatakse aprilli lõpus.

Taotlusi saab esitada neljas kategoorias:

  • teadust populariseerivate tegevuste korraldamine;
  • audio-visuaalsete materjalide koostamine (sh tele-ja raadiosaated);
  • näituste tegemisega seotud tegevused (nt väikesemahuliste eksponaatide soetamine);
  • populaarteaduslike raamatute kirjastamine (toetatakse raamatu kirjastamisega seotud kulusid, nt kujundamine, trükkimine).
  1. aastal toetati 21 projekti kokku 236 394 euro eest.

Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik kutsus kõiki populariseerijaid oma põnevatest projektidest märku andma. „Teadusagentuurile on oluline suunata teaduspõhise maailmavaate kujunemist. Ootame konkursile uusi ideid, millele tuult tiibadesse anda, et neist võiksid kasvada ettevõtmised, mis innustaksid teadussõpru veel aastaid.“

Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta leiab veebilehelt www.etag.ee/projektikonkurss. Konkursi lehelt leiab ka ülevaate varem rahastatud projektidest.

Teaduse populariseerimise projektikonkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:

Katrin Saart
Katrin.Saart@etag.ee