Eesti Teadusagentuur toetab teadust populariseerivaid projekte

11. märtsini saavad huvilised taotleda toetust teaduse populariseerimise projektikonkursil. Konkursil toetatakse tegevusi, mis tutvustavad teadusvaldkonda ja -saavutusi ning äratavad noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Konkursile on oodatud projektid, mis on suunatud noortele, propageerivad eesti keele kasutamist teaduskeelena või tutvustavad interdistsiplinaarseid uurimissuundi ja toetavad teaduskommunikatsiooni strateegia eesmärke.

Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma avaldas lootust, et ka sel aastal esitatakse konkursile hulgaliselt põnevaid projekte, mis aitaksid teaduslikku mõtteviisi levitada ja Eesti teadlaste saavutusi laiemalt tutuvstada. “Teaduskommunikatsioon on ühiskonnas järjest olulisem selleks, et võimalikult paljud inimesed saaksid osa teadusuuringutest tekkivatest uutest teadmistest ning mõistaksid maailmas toimuvat paremini. Uued teaduslikud ideed, nende põhjal loodavad tooted ja teenused peavad aitama nii igapäevaelu rikastada kui ka teaduspõhist maailmavaadet kujundada,” rääkis Noorma.

Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks. Konkursi eelarve on 203 358 eurot.

Võrreldes eelmise aastaga on konkursi tingimused mõnevõrra muutunud.

  • Ühe projektitoetuse summa ülempiiriks on 20 000 eurot.
  • Kategoorias „Audio-visuaalsete materjalide koostamine” ei toetata õppevara loomist;
  • Konkursil ei rahastata tegevusi, mille rahastus on tagatud digitaalse õppevara arendamise ja kasutuselevõtu toetusmeetme „Digitaalne õppevara – nutikas õppimine“ ja „Õppevara ühikasutus (Klass+)“ taotlusvoorudes.

Sel aastal saab taotlusi esitada neljas kategoorias:

  • teadust populariseerivate tegevuste korraldamine;
  • audio-visuaalsete materjalide koostamine (sh tele-ja raadiosaated);
  • näituste tegemisega seotud tegevused (nt väikesemahuliste eksponaatide soetamine vms);
  • populaarteaduslike raamatute kirjastamine (toetatakse raamatu kirjastamisega seotud kulusid (nt kujundamine, trükkimine).
  1. aastal toetati 35 teaduse populariseerimise projekti kokku 205 847 euro eest.

Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta leiab veebilehelt www.etag.ee/projektikonkurss. Konkursi lehelt leiab ka ülevaate kõigist varasematel aastatel rahastatud projektidest.

Lisainfo:

Katrin Saart
Vanemkoordinaator
Eesti Teadusagentuur
tel 730 0378
Katrin.Saart@etag.ee