Eesti Teadusagentuur kutsub tunnustama teaduse populariseerijaid

Kuni 15. septembrini oodatakse kandidaate Eesti teaduse populariseerimise auhinnale, et tunnustada säravaid ja aktiivseid teadusest kõnelejaid ning motiveerida inimesi teadusest rohkem rääkima ja kirjutama.

Konkursi  eesmärk on märgata ja tunnustada neid inimesi, algatusi ja asutusi, tänu kellele on teadus ühiskonnas nähtavam ja avalikkusele mõistetavam. Konkursile võib esitada nii üksikkandidaate kui ka kollektiive, samuti tohib esitada iseenda kandidatuuri.

Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik julgustas kõiki kandidaate esitama: „Märkame neid inspireerivaid inimesi enda ümber, kes on võtnud oma südameasjaks teistes teadushuvi äratamise ja tunnustame neid tehtud töö eest!“

Konkursi auhinnafond on 26 000 eurot. Auhindu antakse välja kuues kategoorias:

  1. Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest;
  2. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil;
  3. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud jms);
  4. tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel;
  5. parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms;
  6. parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Kõigil konkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki. Kvaliteeti ja usaldust väljendav märk on loodud selleks, et head teaduse tutvustajad ja nende töö senisest rohkem silma paistaks.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. september 2022. Konkursil osalemiseks palume esitada kandidaadi või tegevuse kirjelduse koos analüüsiga selle väärtusest ja mõjust ühiskonnas või teadusmaastikul. Samuti tuleb esitada kaks allkirjastatud soovituskirja ja täidetud osalusvorm. Dokumendid tuleb esitada konkursside lehel.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga ning seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Osalemistingimuste kohta saab lähemalt lugeda siit.

Teaduse populariseerimise auhinnad antakse üle teaduskommunikatsiooni konverentsil, mis toimub 11. novembril 2022 Tartus.

 

Kontakt ja lisainfo

Katrin Saart
Vanemkoordinaator
tel 730 0378
katrin.saart@etag.ee