Algas kandideerimine Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkursile

Kuni 15. veebruarini saab esitada taotlusi teaduse populariseerimise projektikonkursile, mille eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavaks tegemine.

Veel toetatakse konkursiga teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimist ning huvi äratamist teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu; tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

„Teadus on kõikjal meie ümber, mitte laboriseinte vahele peidetud. Teadusliku mõtlemise arendamine aitab meil kogu maailmapilti ja elu paremini mõista ning targemaid otsuseid teha. Teaduse populariseerimise eesmärk ongi edendada mõistmist, et teadus ei ole kaugeltki igav, vaid põnev ja isegi lõbus ning loomulik lahutamatu osa kogu maailmast,“ ütles projektikonkursi komisjoni juht Annely Allik.

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

  1. Teadust populariseerivate tegevuste korraldamine vms.
  2. Audiovisuaalsete materjalide koostamine (sh tele- ja raadiosaated jne).
  3. Näituste tegemisega seotud tegevused (nt väikesemahuliste eksponaatide soetamine vms).
  4. Populaarteaduslike raamatute kirjastamine.

Projektitaotlustele omapoolne panus on soovitatav, kuid mitte kohustuslik. Olles samale tegevusele kuskilt mujalt finantseeringut küsinud ja/või saanud, siis see info peab kajastuma taotluses.

Eelmisel aastal said toetust muuhulgas: lastesaade „Magus Molekul“, Keskkonnanädal 2023, Eesti VII Koolide Teadusteatrite Festival „Teadustõde muinasjutus“, populaarteaduslik raamat koolieelikutele „Miks munad kukuvad?“ ja paljud muud põnevad projektid.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur. Lepingu lisadeks on taotlus ja aruandevorm. Projekti kestus on üks aasta.

Täpse info konkursil osalemise kohta leiab konkursi lehelt.

Sel aastal on konkursi eelarve 215 000 eurot. Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar (k.a).

 

Lisainfo:

Katrin Saart
Teaduskommunikatsiooni osakond
730 0378
katrin.saart@etag.ee
Eesti Teadusagentuur