Varasemad konkursid

2023. aasta toetuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/23/115 teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2023. a tulemuste kinnitamine.

2022. aasta toetuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/22/153 teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2022. a tulemuste kinnitamine

2022. aastal eraldati toetus 21 projektitaotlusele summas 236 394 eurot.

Teaduse populariseerimise projektikonkursi väljakuulutamise käskkiri nr 1.1-2/22/51 “2022. aasta teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi väljakuulutamine“.

2021. aasta toetuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/21/112 teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2021. a tulemuste kinnitamine

2021. aastal eraldati toetus 35 projektitaotlusele summas 205 847 eurot.

2020. aasta toetuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/20/93  teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2020. a tulemuste kinnitamine

2020. aastal eraldati toetus 35 projektitaotlusele summas 152 820 eurot.

2019. aastal toetuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/19/115, 29. aprill 2019. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2019. a tulemuste kinnitamine

2019. aastal eraldati toetus 35 projektitaotlusele summas 159 000 eurot.

2018. aastal toetuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/18/160, 12.aprill 2018. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2018. a tulemuste kinnitamine

2018. aastal eraldati toetus 30 projektitaotlusele summas 150 000 eurot.

2017. aastal toetuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/17/102, 27.aprill. 2017. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2016. a tulemuste kinnitamine

2017. aastal eraldati toetus 28 projektitaotlusele summas 155 000 eurot.

2016 aastal rahastuse saanud projektitaotlused

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/16/106, 27.aprill. 2016. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2016. a tulemuste kinnitamine (pdf)

2016. aastal eraldati toetus 39 projektitaotlusele summas 202 000 eurot.

2015. a rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 164, 24.aprill 2015 “Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2015. a tulemuste kinnitamine” (pdf)

2015 aastal eraldati toetus 30 projektile summas 202 000 eurot.

2014. a rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 140, 31.märts 2014 “Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2014. a tulemuste kinnitamine” (pdf)

2014 aastal eraldati toetus 38 projektile summas 220 000 eurot.

2013. a rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 172, 23.aprill 2013 “Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2013. a tulemuste kinnitamine” (pdf)

2013 aastal eraldati toetus 32 projektile summas 152 000 eurot.

2012. a rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusmisnitri käskkiri 2012. a teaduse populariseerimise projektikonkursi tulemuste kinnitamise kohta: Haridus- ja teadusministri käskkiri 17. aprill 2012 nr 203.

2012. aastal eraldati toetus 27 projektile summas 152 000 eurot.

2011. a rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 468, 10.mai 2011 “Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2011. a tulemuste kinnitamine”(pdf)

2014 aastal eraldati toetus 26 projektile summas 152 253 eurot.

2010. a rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusmisnitri käskkiri 2010. a teaduse populariseerimise projektikonkursi tulemuste kinnitamise kohta: Haridus- ja teadusministri käskkiri 14. mai 2010 nr 432

2010. aastal eraldati toetus 27 projektile summas 1 437 000 krooni.

2010. a konkursil rahastuse saanud projektid (2) Haridus- ja teadusministri käskkiri 21. detsember 2010 nr 1290

2009. a konkursil rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusministri käskkiri 19. juuni 2009 nr 504

2008. a konkursil rahastuse saanud projektid

Haridus- ja teadusministri käskkiri 3. juuli 2008 nr 841

 

2007. a konkursil rahastuse saanud projektid

nr Asutus Projekti pealkiri  Eraldatud summa (kroonides)
1 Eesti Rahvusringhääling  Eesti Raadio 2007/2008 sügistalvise hooaja teadussaadeteks ja neid toetavateks tegevusteks  139 200
2  SA Teaduskeskus AHHAA  2008. a näitus „AHHAA! Sport”  150 000
3  MTÜ Eesti Füüsika Selts  Koolidevahelise telemängu “Pähklipurejad” loomine  144 500
4  MTÜ Teadusteave  Konkursi „Teadusfoto 2007” läbiviimine  40 000
5  SA Tallinna Tehnika- ja  Teaduskeskus  Eksponaatide ostmine  150 000