Lõppenud konkursid

Lõppenud lisavooru konkursid

 

„COVID-19-ga seotud tegevuspiirangute sotsiaalse ja majandusliku mõju ning riigi kriisimeetmete tõhususe hindamine elanikkonna sotsiaalmajandusliku heaolu maksimeerimiseks“ – Konkurss lõppes 3.09. 2020

Täiendav teave vooru kohta!
Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Vahearuande vormi näidis
Lepingu näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis 

“Varustuskindluse tagamise analüüs elanikele esmavajalike kaupade ja teenuste pakkumisel”Konkurss lõppes 3.09. 2020

Täiendav teave vooru kohta!
Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Vahearuande vormi näidis
Lepingu näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Taotlusvooru ettevalmistava koosoleku protokoll


“Eesti üldrahvastiku vaimse tervise baasandmestiku kogumine ja monitoorimise süsteemi loomine” – Konkurss lõppes 3.07. 2020

Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Vahearuande vormi näidis
Lepingu näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

“COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine” – Konkurss lõppes 3.07.2020
Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Vahearuande vormi näidis
Lepingu näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

Lõppenud II vooru konkursid

“Tehisintellekti kasutamise võimalused e-valitsemises” – konkurss lõppes 27.05.2019.

Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Pakkujate ja tellijate kohtumisel esitatud küsimused ja vastused 

“Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites” – konkurss lõppes 10.05.2019.

Konkursiteade

 

“Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused“. Konkurss lõppes 22.03.2019.

Konkursiteade
Lähteülesanne 
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Esitatud küsimused ja kommentaarid
Esitatud küsimused ja kommentaarid 08.03.2019

„Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“.
Konkurss lõppes  1.10.2018.

„Kliimamuutuste leevendamise võimalused süsiniku püüdmisel ja kasutamisel tööstuses“.
Konkurss lõppes 24.09.2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Esitatud küsimused ja kommentaarid

„Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine pilootalal“. 
Konkurss lõppes 19.09.2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 „Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused“.
Konkurss lõppes 17.09.2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend (fail uuendatud 07.06.2018)
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

„Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal“.
Konkurss lõppes 17.09.2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend (fail uuendatud 13.06.2018)
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

„Soolise palgalõhe vähendamine“.
Konkurss lõppes 14.09.2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Esitatud küsimused ja kommentaarid
Esitatud küsimused ja kommentaarid, nr 2

 

Lõppenud I vooru konkursid

“Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine“.* Konkurss lõppes 16.02.2018

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend   NB: Fail uuendatud!
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Konkursi kohta esitatud küsimused
*Tegemist oli alateemaga uuringust „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikemate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“, mis esialgsel konkursil hindamislävendit ei ületanud.

 

“Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks”.
Konkurss lõppes 16.02.2018

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 

“Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“ – Jätkukonkurss lõppes 01.11.2017

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 

“Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades.” Jätkukonkurss lõppes 31.10.2017

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 

 „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“ – Konkurss lõppes 27.07.2017, kuid laekunud pakkumine ei ületanud hindamislävendit.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 

“Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks” – Konkurss lõppes 19.07.2017

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 

“Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades.” Konkurss lõppes 30.06.2017, kuid pakkumised ei ületanud hindamislävendit.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 

Muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis” – Konkurss lõppes 09.06.2017

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

 

 „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“ – Konkurss lõppes 31.03.2017

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis