Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast.

2024. aasta konkursi väljakuulutamise käskkiri nr 1.1 2/24/10

2024. a õpilaste teadustööde konkursi teine voor  toimub 9.-10. aprill õpilaste teadusfestivalil AHHAA Teaduskeskuses

2024. AASTA ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE RIIKLIKU KONKURSI TULEMUSED – avaneb lingilt 

Teise vooru edasi pääsenud õpilaste ja tööde nimekiri – avaneb lingilt
Tutvu kõigi 2024. aasta konkursile esitatud tööde lühikokkuvõtetega – kogumik avaneb lingilt
Õpilaste teadusfestivalil toimunud auhindamise pildigalerii leiab siit.
Kogu õpilaste teadusfestivali pildigalerii leiab siit.
Festivalil osalenud uurimistööde posterettekannete pildid leiab siit.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi 2024. aasta laureaadid. Foto: Johanna Adojaan

Kõigile autoritele saadetakse 22. märtsil teavituskiri ja registreerumislink.

 

Konkursi auhinnad

Konkursi auhinnafond on 18 400 eurot. Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad:

Põhikool:

 • kaks I preemiat (a´ 1000 eurot);
 • kaks II preemiat (a´ 800 eurot);
 • kaks III preemiat (a´ 700 eurot).

Gümnaasium:

 • kaks I preemiat (a´ 1500 eurot);
 • kaks II preemiat (a´ 1100 eurot);
 • kaks III preemiat (a´ 700 eurot).

Kõigi I preemia pälvinud teadustööde juhendajate preemiad (a´ 1700 eurot).

Premeeritute seast valitakse ka Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ja rahvusvahelisele teaduskonkursile Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides.
Lisaks annab Eesti Teadusagentuur välja eriauhinnad osalemiseks rahvusvahelisel uurimisnädalal International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides, Šveitsi talendifoorumil ja Londoni teadusfoorumil. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma.

Parimatel õpilasuurijatel on võimalus avaldada oma tööd õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake: www.akadeemiake.ee

2024. aasta eripreemiate andjad

 1. Haridus- ja Teadusministeeriumi eripreemia (kogusummas 600 eurot)
 2. Kultuuriministeeriumi eripreemia (kogusummas 800 eurot)
 3. Kliimaministeeriumi eripreemiad (kogusummas 1500 eurot)
 4. Kaitseministeeriumi eripreemia
 5. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu eripreemiad (kogusummas 800 eurot)
 6. Eesti teaduste akadeemia eripreemianii põhikooli kui gümnaasiumi astmes konkursile esitatud tööde hulgast teadlastee lootustandva alguse eest, kuni kolm Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiat ehk π-preemiat (kogusummas kuni 1413 eurot ja 72 senti):
  • I preemia väärtuses π×200€ (628,32€),
  • II preemia väärtuses π×150€ (471.24€),
  • III preemia väärtuses π×100€ (314,16€).
 7. Eesti Maaülikooli eripreemiad nii põhikooli kui gümnaasiumi astmes konkursile esitatud tööde hulgast (kogusummas 1000 eurot)
 8. Tartu Ülikooli teaduskooli eripreemiad põhikoolis 200 eurot ja gümnaasiumis 200 eurot
  1) olümpiaadide ja/või andekusega seotud uurimistöö (kogusummas 200 eurot);
  2) inimeseõpetuse valdkonnaga seotud uurimistöö teemal „Inimene ja seksuaalsus“
  a)gümnaasiumi astmes:
  I preemia 700 eurot ja juhendajapreemia 500 eurot;II preemia 400 eurot;
  b) põhikooli astmes:
  I preemia 600 eurot ja juhendajapreemia 400 eurot; II preemia 300 eurot.
 9. Tartu Ülikooli Tartu Observatoorium tunnustab oma eripreemiatega kosmoseteaduse- ja tehnoloogia valdkonna silmapaistvamaid töid.  (preemiafond on 1200 eurot)
 10. Eesti Keele Instituut tunnustab õpilaste keeleteemalisi uurimusi.
 11. Tallinna Tehnikaülikooli eripreemia (kogusummas 450 eurot)
 12. Eesti Kunstiakadeemia eripreemia
 13. Tallinna Ülikooli eripreemia (kogusummas 1250 eurot)
 14. Metrosert ASi eripreemia (1000 euro väärtuses praktikakogemus)
 15. Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) eripreemia
 16. portaal „Eesti Geoloog” eripreemia (350 eurot)
 17. SA Teaduskeskus AHHAA eripreemia (300 eurot)
 18. Praktikal Education OÜ  annab eripreemia ühele loodusainete/praktiliste töödega seotud tööle (200 eurot,)
 19. Integratsiooni Sihtasutus annab välja kultuuririkkuse aastal eripreemia nii põhikooli kui gümnaasiumi astmes uurimistöö eest, mis käsitleb Eesti kultuurilist mitmekesisust. (kogusummas 800 eurot)
 20. Eesti Kirjandusmuuseum tunnustab innovaatilisi humanitaaruurimusi (eripreemia kogusummas 400 eurot)
 21. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eripreemiad, teemadele, mis on seotud põllumajanduse, maaelu ning regionaalarengu ja ruumilise planeerimisega (kogusummas 1750 eurot)
 22. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eripreemia (kogusummas 2000 eurot)
 23. Eesti Energia eripreemia (500 eurot)
 24. Tartu Ülikooli Raamatukogu eripreemia (350 eurot).

Hea teada

 • Eesti kõrgkoolidest Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu eritingimustel (sarnaselt olümpiaadide parimatega). Kõige täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt!

Konkursi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas ning muudatustega lingilt.

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

Konkursile esitatud töid ja isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Riikliku preemiaga autasustatud tööd antakse üle Rahvusarhiivile ja Eesti Kirjandusmuuseumile.

Kontakt ja lisainfo:

Sirje Tünder
konkursi koordinaator
teaduskommunikatsiooni osakond
sirje.tynder@etag.ee
tel 731 7385

 

Eriauhindade info:
Katrin Saart
katrin.saart@etag.ee
tel 730 0378

KONKURSI ERIAUHINNAD 2024