Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss

2022. aasta konkursi võitjad. Auhinnad andis üle Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal (vasakult teine). Foto: Piret Räni

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi (varasem kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss) eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku ja haridusteaduslikku uurimistööd, õhutada  tulemuste avaldamist ja neile laiema kõlapinna andmise olulisust, avaldada tunnustust kasvatusteaduslike ja haridusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele. Haridusteaduste valdkonna laiema määratluse tõttu korraldatakse edaspidi haridusteaduslike tööde riiklikku konkurssi.

Tööde esitamine 2023. aasta haridusteaduslike tööde konkursile on lõppenud. Tulemused kuulutati välja 31. märtsil toimunud pidulikul lõpuüritusel Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis (Jakobi 5). Preemiasaajate tööde lühitutvustustega on võimalik tutuvuda siin.

2023. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemuste käskkiri.

Tööde esitamise tähtaeg oli 1. veebruar 2023. 

Konkursi preemiafond on 10 500 eurot.

Konkursile ootame osalema teadustöid kasvatusteaduse ja haridusteaduse uurimisteemade laias spektris, hõlmates valdkondi nagu pedagoogika ja didaktika, eripedagoogika, logopeedia, psühholoogia sh arengupsühholoogia, pedagoogiline psühholoogia, haridussotsioloogia, haridusideoloogia, haridusfilosoofia, haridustehnoloogia, haridusjuhtimine, haridusökonoomika, haridusjuriidika jne.

Tööde esitamise kategooriad:

1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/ artiklid: I preemia 1500 eurot ja II preemia 1000 eurot;
2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid: I preemia – 1500 eurot ja II preemia – 1000 eurot;
3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad: I preemia – 1700 eurot ja II preemia – 1300 eurot;
4. magistritöödI preemia – 1500 eurot ja II preemia – 1000 eurot.

Konkursi tulemused tehakse igal kevadel teatavaks ja parimatel autoritel on võimalus oma töid tutvustada suurel haridusteaduste konverentsil, mis toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Seni on konverentsidel kõneldud kasvatusteaduste evalveerimisest, väljapaistvusest ühiskonnas, haridusasutuste võrgustumisest ja koostööst jms. Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. 2023. aastal toimub konverents Tartus.

Haridusteaduste konkursi alusmäärus

2023. aasta konkursi väljakuulutamise käskkiri

 

2013. aastal alustasime tehtud tööde koondamisega kasvatusuuringute kogumikku.
Tutvu kasvatusuuringutega SIIN!


Konkursi ajaloost

Konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Sellisena toimus konkurss paar aastat. Konkursi algusaastail hinnati töid kolmes kategoorias – teadustöö, magistritöö ja populaarteaduslik töö. 1993.a veebruaris sõlmiti Haridusministeeriumi ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) vahel leping kasvatusteadusliku konkursi korraldamiseks igal aastal, kusjuures Heino Liimetsa nimeliseks jäi toona magistritööde valdkond. 1990-ndate lõpus tekkis vajadus hinnata eraldi eesti keeles ja võõrkeeltes ilmunud teadustöid. Uue aastatuhande alguses lisandus didaktilis-rakenduslike tööde kategooria. Alates 2008. aastast sai Heino Liimetsa nimeliseks doktoritööde kategooria. 2011. aastal lisandus “õpikute kategooria” ning nii tööde esitamine kui ka hindamine toimuvad sellest ajast alates e-keskkonnas. 2018. aastal alustati riigiesindajate ja kasvatusteadlaste koostöös aruteludega konkursitööde ringi laiendamise ja  kaasajastamise vajaduse üle, mis päädis 2020.aastal uuenduskuuri läbinud konkursi väljakuulutamisega, nimetuse “haridusteaduslike tööde riiklik konkurss” all ja oluliselt laiema tööde valdkonnaga, kaasates ka seni välja jäänud valdkondi, nagu hariduse juhtimine, haridusökonoomika jms. Moodustati 4 tööde esitamise kategooriat: eestikeelsed teadusartiklid, võõrkeelsed teadusartiklid, doktoritööd ja monograafiad ning magistritööd. Riikliku konkursi staatus kehtib 2002. aastast. 2009-2011.a korraldas konkurssi Sihtasutus Archimedes. 2012. aastast alates on konkursi korraldamine Eesti Teadusagentuuris, rahastajaks Haridus- ja Teadusministeerium. Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusel toimus viimane haridusteaduslike tööde konkurss 2023. aastal. Alates 2023. aasta sügisest on eripreemiad haridusteaduslikele töödele üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi raames.