Varasemad konkursid

Kõigepealt toome tutvumiseks selleaastase konkursi võidutööd (videod, lühikokkuvõtted ja ametliku preemiate käskkirja) ja allpool leiad lingid varasemate aastate konkursside võidutöödele.

2023. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemuste käskkiri.

2022. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemused.

2021. aaasta võidutööde tutvustusvideod:

 • Maarja Tinn (Tallinna Ülikool), töö „Murrangute uurimine – neoliberaalsete haridusreformide mõju õpetajate tööelule Eestis“
 • Inge Timoštšuk, Helene Uppin ja Anne-Mai Näkk (Tallinna Ülikool) töö „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas“
 • Äli Leijen , Margus Pedaste ja Liina Lepp (Tartu Ülikool) töö „Õpetaja tegevusvõimekus lähtuvalt ökoloogilisest mudelist: kuidas see saavutatakse ja kuidas seda tugevdada erinevate refleksioonitüüpide abil“
 • Kadri Mettis (Tallinna Ülikool) ja Terje Väljataga (Tallinna Ülikool) töö „Õppekogemuste kujundamine hübriidse väliruumi jaoks“
 • Triinu Kärbla (Tartu Ülikool) töö „Tekstimõistmise hindamine ja tekstimõistmist toetavate strateegiate õpetamine Eesti põhikoolis“, juhendajad: Krista Uibu ja Mairi Männamaa
 • Katrin Karu (Tallinna Ülikool) töö „Üliõpilaste arusaamad õppimisest ülikoolis: andragoogiline vaade“ eest;
 • Kristi Sarapuu (Tartu Ülikool) töö „Juhendmaterjali koostamine 2-3-aastase kõnearengu hilistusega lapse suhtlemise ja kõne arengu toetamiseks“
 • Triin Ulst (Tallinna Ülikool) töö „Kunstiteraapilise sekkumise võimalused gümnaasiumiõpilaste läbipõlemise leevendamisel“, juhendajad: Merit Hallap ja Pille Häidkind
 • Iiris Saluri (Tallinna Ülikool) töö „Täiskasvanud õppija õppimine. Kuidas ma õpin? Autoetnograafiline uurimus õppimisest“, juhendaja Larissa Jõgi

2020. aasta võidutööde tutvustusvideod:

Kaire Uibolehe doktoritöö “Õpikeskkonna ja bakalaureusõppe üliõpilaste õppimise seosed kõrghariduses: kvalitatiivne mitme-juhtumi uuring”

2020. aasta võidutööde lühikokkuvõtted leiad meie pressiteatest SIIT.

2019. aasta võidutööde tutvustusvideod

 • Maia Muldma ja Kadi Härma: MUUSIKAMAA LOOD muusikaõpetuse komplekt 6. klassile (õpik, töövihik, muusikavalik CD): lühivideo tööst
 • Kärt Kao: Lastevanemate tegevused koduõppes ja nende arvamused koduõppe eelistest, kitsaskohtadest ja arendusvõimalustest: lühivideo tööst ja töö terviktekst
 • Piret Oppi: Õpetajate psühholoogiliste baasvajaduste alase teadlikkuse tõstmise programmi mõju õpilaste tunnetatud psühholoogilistele baasvajadustele: lühivideo tööst ja töö terviktekst
 • Britt Petjärv: Enesejuhitud õppimise toetamine võimekususkumuste mõjutamisega inseneeria valdkonna üliõpilaste näitel: lühivideo tööst ja töö terviktekst
 • Henri Tilga, Vello Hein, Andre Koka, Kyra Hamilton, Martin S.Hagger: The role of teachers’ controlling behaviour in physical education on adolescents’ health-related quality of life: test of a conditional process model: lühivideo tööst ja töö terviktekst
 • Katrin Mägi, Eve Kikas, Piret Soodla: Effortful control, task persistance and reading skills: lühivideo tööst ja töö terviktekst
 • Maire Tuul: Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis: lühivideo tööst ja töö terviktekst
 • Marten Siiber, Jaan Mikk, Sven Aller: Kiirlugemise tarkvara: lühivideo tööst ja töö terviktekst
 • Piret Luik, Merle Taimalu, Reelika Suviste: Perceptions of technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) among pre-service teachers in Estonia: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Varasemate konkursside preemiasaajad ja võidutööd

Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss 2021 (tulemused)

Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss 2020 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2019 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2018 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2017 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2016 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2015 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2014 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2013 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2012 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2011 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2010 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2009 (tulemused)