Teooriast praktikasse. Kasvatusuuringud

2013. aastal valmis Teadusagentuuri, Tallinna Ülikooli ja Sihtasutuse Archimedes koostöös Eesti sotsiaal- ja kasvatusteaduste alaste uuringute kogumik.
Tutvu uuringute senise kokkuvõttega ja anna oma panus selle täiuslikumaks muutmisel:

Eestis on sotsiaal- ja kasvatusteaduste valdkonnas tehtud väga palju olulisi ja põnevaid uuringuid, mis sisaldavad mitmeid praktilisi väljundid, mida saab arvestada ja rakendada erinevates eluvaldkondades. Selleks, et paljuräägitud teaduspõhine ühiskond saaks areneda ja toimida, on oluline, et uuringutulemusi võimalikult laialt tutvustatakse ning et need jõuaksid võimalikult kiiresti adressaadini. Käesolevasse dokumenti oleme kogunud aastatel 2008–2013 Eestis tehtud uuringuprojektide kirjeldused, rõhutades eelkõige tulemuste praktilist kasutusvõimalust. Valitud nimekirja aluseks on ETIS-es ja ülikoolide eneseanalüüsiaruannetes kajastatud andmed, mida uuringute vastutavad täitjad ise täpsustasid või täiendasid. Parema ülevaate saamiseks koondati uuringud nende sisu alusel ühise nimetaja alla. Mõistagi on püüd uuringuid liigitada tinglik, antud juhul lähtusime eeskätt pealkirjas kajastuvast põhisõnumist. Kategooriate lõikes jagunesid uuringud alljärgnevalt:

  • Ettevõtlus ja haridus (3 uuringut)
  • Kaasav haridus (4)
  • Koolikorraldus. Hariduspoliitika ja pedagoogilise mõtte ajalugu (13)
  • Kõrghariduse ja kutseharidusega seotud uuringud (4)
  • Laste ja noortega seotud uuringud (17)
  • Muutused ühiskonnas ja inimeste hoiakutes. Haridussotsioloogia (12)
  • Spordi ja tervisega seotud uuringud (7)
  • Õpetajaharidus ja õpetamine. Hindamine (46)
  • Õppimine virtuaalses õpikeskkonnas (14).

Uuringutulemuste koondamist alustasime 2013. aastal, enne konverentsi „Kasvatusteadus – nähtav või nähtamatu“

NB! Kutsume kõiki uurijaid nüüd ja edaspidi seda dokumenti täiendama!

Täiendav info, ettepanekud ja konstruktiivne kriitika on oodatud aadressil kasvatusuuringud@etag.ee

Loodame, et ühtsesse dokumenti koondatud informatsioon uuringute tulemuste ja nende kasutusvõimaluste kohta soodustab nendega arvestamise muutumist Eesti riigi arengu oluliseks prioriteediks.

Kokkuvõtte koostasid prof Leida Talts (Tallinna Ülikool), Margit Lehis (Eesti Teadusagentuur) ja Tiina Anspal (Sihtasutus Archimedes)