Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

Tutvumiseks Teaduskommunikatsiooni strateegia 2020-2035 Eesti teab

2023. a konkursil rahastuse saanud projektide nimekirja leiab SIIT.


Konkursi korraldamise õiguslikud alusdokumendid

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord: haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

Konkursi eelarve 2023. aastal on 217 143 eurot. Taotletavale summale puuduvad piirangud abikõlblike kulude kohta.

Täpsem info alalehel konkursil osalemine

The Open Call for Science Communication projects, 2023


Lisainfo:

Katrin Saart
tel: 730 0378
katrin.saart@etag.ee