Hindamine

Taotluste hindamiskriteeriumid

Konkursile esitatud taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel skaalal 0-5:

  1. Projekti eesmärkide ja tegevuste vastavus projektikonkursi eesmärkidele.
  2. Projekti eelarve põhjendatus, kulutuste seostatus eesmärkide saavutamisega.
  3. Sihtgruppide kaasatus ja tegevuse mõju ühiskonnale, sh valitud meetodite ja tegevuste mõjusus ja asjakohasus.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur.

Hindamiskomisjon 2022

Annely Allik – Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja, komisjoni esinaine
Pille Pikker – Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arenduspoliitika osakonna nõunik
Katrin Mandra – Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arenduspoliitika osakonna peaekspert
Mare Oja – Haridus- ja teadusministeeriumi ülshariduse valdkonna nõunik
Aire Koik – Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonivaldkonna nõunik
Tiina Laidvee – Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juhtuvekspert
Riin Tamm – Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja
Siim Lepik – Eesti Teadusagentuuri Research in Estonia tegevuste juht
Janika Ruusmaa – Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige
Kertu Saks – Eesti Rahva Muuseumi direktor
Asta Tuusti – Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik
Piret Suurväli – Eesti Teaduste Akadeemia kantselei juhataja