Hindamine

Konkursile esitatud tööde hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

1) töö teema aktuaalsus, põhjendatus (5 punkti),
2) töö eesmärgid, probleemipüstitus, hüpoteesid (10 punkti),
3) metoodika vastavus püstitatud probleemi lahendamiseks (10 punkti),
4) analüüs, järeldused (10 punkti),
5) töö allikatega (5 punkti),
6) töö eripära ja silmapaistvus (5 punkti) ja
7) vormistus (5 punkti).

Kokku võib töö eest saada maksimaalselt 50 punkti. Lisaks annab komisjon igale tööle sõnalise hinnangu, mis edastatakse esmajoones neile õpilastele, kes on kutsutud 2. vooru. Teistele saadetakse tagasiside mai- ja juunikuu jooksul.

Töödele antud punktisumma alusel kutsutakse valitud tööde autorid oma uurimistööd esitlema 2. vooru, kus žüriiliikmed ja erialaeksperdid hindavad tööd ja selle esitlust. Preemiasaajad selguvad 12. aprill. Kõikide preemiasaajatega võtame otse ühendust.

Konkursi töid hindab erinevate elualade esindajatest koosnev 16-liikmeline komisjon. Lisaks komisjoniliikmetele hindab iga tööd ka üks erialaekspert.

Hindamiskomisjon

Pille Runnel – komisjoni esinaine, Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor
Margus Harak Eesti Teadusagentuuri vanemkonsultant
Toomas Kaevand – Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia osakonna teenusehaldur
Tarmo Kalvet – Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi kaasatud professor
Ülle Kikas – Tartu Ülikooli teaduskooli ekspert keskkonnafüüsikas
Mare Kõiva Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juht
Martin Kärner – Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi lektor
Mare Oja Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna nõunik
Marek Oja – Andmeteaduse ettevõtte STACC teadur
Ester Oras – Tartu Ülikooli analüütilise keemia ja arheoloogia kaasprofessor
Anneli Porri Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse osakonna juhataja, lektor
Liisa Puusepp – Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur
Andrus Rinde – Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi multimeediumide lektor
Triin Roosalu – Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse vanemteadur
Ede Schank Tamkivi – Noorte Vabamu tootejuht
Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur

Komisjoni kinnitamise käskkiri on leitav siit.