Õpilaste loov- ja uurimistööde juhendamine

Eesti Teadusagentuur pakub õpetajatele loov- ja uurimistööde juhendamisel abi korraldades koolide loov- ja uurimistööde koordinaatorite koostöövõrgustiku tööd.

Ideaalis peaks igas koolis olema loov- ja/ või uurimistööde koordinaator, kes korraldab ja vastutab selle eest, et kõik loov- ja uurimistööd saaksid tehtud. Koordinaator vastutab tööprotsessi eest üldisemalt ning töötab välja kooli juhendmaterjalid; kogub loov- ja uurimistööde teemasid; tunneb juba tehtud töid; nõustab, toetab ja koolitab  – abistab uurimis- ja loovtööde tegemise protsessis.

Teadusagentuuri rolliks omakorda on toetada ja abistada koolide koordinaatoreid – vahendada häid kogemusi ja praktikaid, jagada näidiseks õpilaste uurimistöid ja aidata kooli juhendmaterjalide väljatöötamisel – selleks kõige saavutamiseks korraldab Teadusagentuur kevaditi ja sügiseti võrgustikuseminare.

Koordinatorite võrgustikuga on võimalik liituda järgmise vormi kaudu (registreerumine võimaldab saada infot eeskätt meie seminaride ja teiste meie poolt korraldatavate asjasse puutuvate ürituste kohta).

 

  • Hidden

 

 

Kasulikku lisalugemist uurimistööde juhendamise teemal:

  • üle-euroopaline „Uuringulaegas” (Ark of Inquiry) arendab õpilaste uurimisoskusi üle Euroopa, andes nii õpetajale kui ka õpilasele tuge metoodilise materjali, uurimistegevuste näidiste ja hindamistööriistade näol.
  • Tallinn veab 2016.a sügisest õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise projekti, loe täpsemalt SIIT!
  • Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake avaldab parimaid õpilasuurimusi ning pakub mitmeid juhendmaterjale, loe täpsemalt SIIT!

 

Kontakt ja lisainfo:

Sirje Tünder
koordinaator
teaduskommunikatsiooni osakond
sirje.tynder@etag.ee

Loov- ja uurimistööde koordinaatorite koostöövõrgustiku tööd rahastatakse Euroopa Sotsiaalarengu Fond+ meetmest.