Varasemate seminaride materjalid

25.10.2022 seminari materjalid (keskne teema oli juhendaja roll uurimistööde tegemise protsessis) AJAKAVA

 

12.04.2022 seminari materjalid teemaks oli loovtöö ja loovuurimuse tegemine. seminar-12.04.2022-AJAKAVA

 

25.08.2020 seminari materjalid

 

25.10.2019 seminari teemad

  • Lühiülevaade riiklikust statistikasüsteemist, toodete ja teenuste, veebilehe ja erinevate rakenduste tutvustamine (näidetena: noortevaldkonna statistika, rahvastik, sotsiaaluuringud, piirkondlik statistika); praktiline osa, mis sisaldab andmete leidmist läbi erinevate ülesannete. Keskendume nii veebilehelt kui andmebaasist leitavatele andmetele ja aluseks võtame samad valdkonnad. Lektorid Gerli Õunapuu  ja Kadi Villa (Statistikaamet)
  • Andmekogud, mida Innove haldab (uuringud, tasemetööd, põhikooli ja gümnaasiumi eksamitulemused; PISA, TALIS, EHIS; rahuloluuuringu andmed õppeasutustes jm). Lektor Einar Rull (Innove)
  • Andmekaitsest kooli uurimistöö kontekstis – kui palju ja keda vaja kaitsta on? Lektor Kadi Levand (Andmekaitse Inspektsioon)
  • Erinevad uuringutüübid: tegevusuuring ja arendusuuring; intervjuu eri tüübid; valim – mis on kvalitatiivse uuringu nõuded teaduslikul tasandil ja mida on mõistlik nõuda gümnaasiumiõpilaselt; andmeanalüüsist räägitu põhjal. Lektor Maarja Tinn (Tallinna Ülikool)
  • Erinevad andmebaasid ja vanadele digitaliseeritud teavikutele juurdepääs – meil on olemas, tulge ja kasutage!; Rahvusraamatukogu ja personaalne nõustamine uurimistöö raames või hoopis kaasjuhendaja rahvusraamatukogust?! Lektor Angelica Õunapuu (Eesti Rahvusraamatukogu)
  • Keskkonnainfo ja -andmed. Lektor Reigo Roasto (Keskkonnaagentuur)

 

16.04.2019 seminari materjalid:

 

Avaseminari materjalid: