Varasemate seminaride materjalid

10.04.2024 seminar

  • Seminari teemaks oli hindamiskomisjoni tagasiside õpilaste teadustööde konkursile laekunud loov- ja uurimistööde põhjal. Pikaaegsete kogemustega hindamiskomisjoni liikmed tõid välja esitatud tööde põhjal häid näiteid ja võimalusi, mida saab paremini teha tööde juhendamisel. Slaidid
  • Maarika Mõts tutvustas Tamme Gümnaasiumis kasutusel olevat uurimistööde ajagraafikut ning sellest tulenevaid erisusi. Jagas kogemusi oma kooli näitel, kuidas vähendada õpetajate koormust ja toetada õpilasi. Slaidid
  • Anu Tuulmets tutvustas Tallinna Saksa Gümnaasiumi uurimistööde protsessi ja rääkis, kuidas uurimistööde kursust läbi viia efektiivselt Google Drive’i abil ning uurimuse retsenseerimist õppeülesandena. Slaidid

2.11.2023 seminar

Päevakava on leitav siit.

11.04.2023 seminari “Uurimistööde metoodika – teadustöö ülikoolis vs koolis?“ materjalid (seekordse seminari keskseks teemaks oli uurimistööde metoodika, rõhuasetusega sotsiaalteaduslikel uurimistöödel) AJAKAVA

 

25.10.2022 seminari materjalid (keskne teema oli juhendaja roll uurimistööde tegemise protsessis) AJAKAVA

 

12.04.2022 seminari materjalid teemaks oli loovtöö ja loovuurimuse tegemine. seminar-12.04.2022-AJAKAVA

 

25.08.2020 seminari materjalid

 

25.10.2019 seminari teemad

  • Lühiülevaade riiklikust statistikasüsteemist, toodete ja teenuste, veebilehe ja erinevate rakenduste tutvustamine (näidetena: noortevaldkonna statistika, rahvastik, sotsiaaluuringud, piirkondlik statistika); praktiline osa, mis sisaldab andmete leidmist läbi erinevate ülesannete. Keskendume nii veebilehelt kui andmebaasist leitavatele andmetele ja aluseks võtame samad valdkonnad. Lektorid Gerli Õunapuu  ja Kadi Villa (Statistikaamet)
  • Andmekogud, mida Innove haldab (uuringud, tasemetööd, põhikooli ja gümnaasiumi eksamitulemused; PISA, TALIS, EHIS; rahuloluuuringu andmed õppeasutustes jm). Lektor Einar Rull (Innove)
  • Andmekaitsest kooli uurimistöö kontekstis – kui palju ja keda vaja kaitsta on? Lektor Kadi Levand (Andmekaitse Inspektsioon)
  • Erinevad uuringutüübid: tegevusuuring ja arendusuuring; intervjuu eri tüübid; valim – mis on kvalitatiivse uuringu nõuded teaduslikul tasandil ja mida on mõistlik nõuda gümnaasiumiõpilaselt; andmeanalüüsist räägitu põhjal. Lektor Maarja Tinn (Tallinna Ülikool)
  • Erinevad andmebaasid ja vanadele digitaliseeritud teavikutele juurdepääs – meil on olemas, tulge ja kasutage!; Rahvusraamatukogu ja personaalne nõustamine uurimistöö raames või hoopis kaasjuhendaja rahvusraamatukogust?! Lektor Angelica Õunapuu (Eesti Rahvusraamatukogu)
  • Keskkonnainfo ja -andmed. Lektor Reigo Roasto (Keskkonnaagentuur)

 

16.04.2019 seminari materjalid:

 

Avaseminari materjalid: