Juhendajate koolitus

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur viib läbi õpilaste uurimistööde juhendamise koolitusi.
Koolitus on mõeldud kõikidele aineõpetajatele ning selle käigus antakse ülevaade uurimistöö etappidest, analüüsitakse iseseisva tööna konkursitöid ning saadakse väike ülevaade sellest, mida kujutab endast uurimuslik õpe Soomes. Koolitus on kahepäevane.

 

Koolituse sisu

1. päev

1. Loov probleemi lahendus ja uurimuslik õpe Soomes (Merike Kesler)
2. Uurimistööde analüüs SA Eesti Teadusagentuuri (varem SA Archimedes) õpilaste teadustööde konkursile laekunud tööde põhjal (Terje Tuisk, Reet Rannik)
3. Uurimisprobleemi sõnastamine oma valdkonnas etteantud märksõnade alusel; uurimistöö plaani tutvustus, kodutöö selgitamine (Terje Tuisk, Reet Rannik)

2. päev
1. Uurimistöö etapid, nende läbiviimisel ja tulemuste hindamisel tekkida võivad küsimused ja soovitused etappide läbimiseks rõhuasetusega loodusteadustel (Margus Pedaste)
2. Kodutööde analüüs (Terje Tuisk, Reet Rannik)
3. Uurimistööde protsessi korraldamine koolis, kokkuvõtted (Terje Tuisk, Reet Rannik)

Koolitus kestab mõlemal päeval kl 9.30–17.00, mõlemal päeval on ette nähtud lõuna.
Rühma suurus kuni 20 õpetajat. Osalejatele tõend.
Koolitus on õpetajatele tasuta, toetab ESF programm TeaMe.

 

NB! Korraldame koolitusi ka edasijõudnud uurimistööde juhendajatele.
Lähemalt saab lugeda siit.

 

Varasemad koolitused
2011/2012 õppeaasta koolitusel osalesid Harjumaa õpetajad (toetas Hasartmängumaksu nõukogu).
27.03 ja 08.04.2013, Paide (Järva- ja Raplamaa õpetajad)

Toetas ESF programm TeaMe:
31.10 ja 22.11.2013, Tartu (erinevate maakondade õpetajad)
29.11 ja 13.12.2013, Kallavere Keskkooli õpetajad
16. ja 24.01.2014, Põlva (Põlvamaa õpetajad)
21.03 ja 11.04.2014, Pärnu Raeküla Kooli õpetajad
31.10 ja 05.12.2014, Tallinn (erinevate maakondade õpetajad)

 

3. veebruari 2012. a Õpetajate Lehest on võimalik lugeda väikest ülevaadet sellest, milliseid uurimistöid meie konkursile saadetakse ja mida õpetajad juhendamisel tähele võiks panna.

 

Lisainfo:

Reet Rannik
Konkursside koordinaator
Tel 7300 332; 5347 2959
E-post reet.rannik@etag.ee
www.etag.ee/teadpop