Eesti Teadusagentuuri poolt välja kuulutatud ideekorjele laekus üle 350 idee!  

Oleme väga tänulikud kõikidele kaasamõtlejatele. Ideid jagus rohkelt ka veel viimasele päevale. Kokku koguti 360 ideed. Platvorm suleti ootamatult tehnilise tõrke tõttu varem, mistõttu soovime vabandada tekkinud ebamugavuste pärast. Kinnitame, et kõik ideed, mis platvormi sulgemise järgselt ideekorje meilile laekusid, võetakse arvesse.  

Edasised sammud 

ETAG koondab kõik esitatud ideed, analüüsib neid koostöös ministeeriumite teadusnõunike ning valdkonna ekspertidega. Täpse ülevaate esitatud ideedest teeb ETAG veebruari teises poolses.  

Esitatud uurimisteemasid tutvustatakse ministeeriumitele, kellel on võimalik esitatud ideid kasutada oma valdkondliku teadus- ja arendustegevuse kavandamisel ning rahastamisel. 

Samuti on ministeeriumitel võimalik ideekorjes leitud uuringuteemasid esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi meetme „Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) taotlusvooru, mis toimub selle aasta alguses. 

Eesti Teadusagentuur talletab ideekorjes esitatud ettepanekud eesmärgiga toetada järjepidevat koosloomet Eesti riigile strateegiliselt vajalike uurimisteemade kavandamiseks. See võimaldab võtta ettepanekuid arvesse tulevastel ideekorjetel. 

Tutvu ideekorjele esitatud ideedega SIIN.

*Antud failis on algmaterjal, eemaldatud on üksnes ideede esitajate e-posti aadressid. Faili viimasele vahelehele on kokku liidetud esitatud ideed ja kommentaarid.

 

Lisainfo:

Liina Eek
Teaduspoliitika valdkonna juht
5300 1912
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur