IV rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsi programm

10.-11. september 2021 reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis  (Estonia pst 6) 

Prinditavad: konverentsi kava, paralleelsed töötubade ajakava, paralleelsessioonide kirjeldused

JAGATAVAD MATERJALID TÖÖTUBADEST ON KAVA LÕPUS

10.september 2021

9.15 Väliskülaliste ja esinejate tervitamine direktori kabinetis

9.45 Osalejate registreerimine ja tervituskohv

10.30 Konverentsi avamine. Liina Kersna (Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister). Ene Saar (Tallinna Reaalkooli direktor)

11.00 „Kuhu suunavad uued valdkondlikud arengukavad Eesti haridust ja teadust?“ Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium)

11.30 „Õpetajate järelkasv“ Liis Reier (Tallinna Prantsuse Lütseum), Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Riigikogu kultuurikomisjon), Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium)

12.30 Lõuna

13.15 Teemasessioonid. „Distantsõppe kogemus ja rakendamine“.
1. „Distantsõppe kogemus ja rakendamine matemaatikas“. Kerli Kupits, Helli Juurma, Andres Talts
2. „Distantsõppe kogemus ja rakendamine bioloogias“. Helina Reino, Mari Uudelt, Ott Maidre, Kirstin Karis
3. „„Katsetades tekib huvi ehk eksperimetaalse õppe tähtsusest huvi äratamisel loodus- ja täppisteaduste vastu“. Arvutiprotokoll Ülle Kikas, Karin Hellat
4. „Distantsõppe kogemus 2020. ja 2021. aastal läbi viidud uuringute põhjal“. Maria Erss
5. „Õpetajate praktilised kogemused distantsõppe meetodite ja MATIK-u distantsilt õpetamise kohta TLÜ innovatsioonilabori täiendkoolitustelt“. Janika Leoste,  Meidi Sirk

14.15 Paneeldiskussioon: „E-õppe tulevik“, osalevad: Einar Rull (Harno), Riina Sikkut (Riigikogu), Helle-Moonika Helme (Riigikogu), Ott Maidre (H.Treffneri Gümnaasium), Piret Karu (Tallinna Reaalkool). Modereerib Reivo Maasik.

15.00 „Gümnaasiumi sisseastumistestide läbiviimine distantsõppe tingimustes: ülevaade Tallinna nelja kooli ühiskatsete e-testidest 2020. ja 2021. a kevadel rõhuasetusega matemaatika- ja füüsikatestidel“. Martin Saar (Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaasium)

15.30 Paus

16.00 „Õppekäigu elujõulisusest distantsõppe ajastul“. Helene Uppin (Tallinna Ülikool ja Eesti Meremuuseum)

16.30 „Õpilane, kes tunneb oma aju“. Jaan Aru (Tartu Ülikool)

17.00–18.00 Paneeldiskussioon teemal õppekava arendus, individuaalsed õpirajad ning süvaõpe. Osalevad: Mare Oja (HTM), Riin Tamm (HTM), Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool), Hele Kiisel (Eesti matemaatika selts), Allan Martinson (Xolo). Modereerib Martin Saar

18.30-19.15 Õhtune naudingut pakkuv töötuba Tallinna toomkirikus Christian Ackermanni loominguga teemal. Vt: www.ackermann.ee Juhendavad Hilkka Hiiop (Eesti Kunstiakadeemia) ja Tiina-Mall Kreem (Ajaloopilt, Kadrioru Saksa Gümnaasium)

11. september 2021

09.00 Tervituskohv

09.45 Paneeldiskussioon „Tuumaenergia – kas tulevik või minevik“. Osalevad: Madis Vasser, Mario Kadastik, Marti Jeltsov. Modereerib Rainer Kelk

10.30 „Ressursid, X-neutraalsus ja rohe-amokk“. Alvar Soesoo (Tallinna Tehnikaülikool)

11.00 Sirutuspaus (ehk pakutakse vitamiine)

11.15 „Mida õpetab linn?“. Tuul Sepp (Tartu Ülikool)

11.45 „Koroonamatemaatika – ehk kuidas tuua päevakajalised teemad matemaatikatundi?“. Krista Fischer (Tartu Ülikool)

12.30 Paralleelsed töötoad Täpsem info ja kirjeldused

13.15 Lõuna

14.00  Paralleelsed töötoad Täpsem info ja kirjeldused

15.00 Paralleelsed töötoad Täpsem info ja kirjeldused

15.50 „Kombates tegelikkuse ja võimalikkuse piire“. Tarmo Soomere (Eesti teaduste akadeemia)

16.20 Konverentsi lõpetamine

JAGATAVAD MATERJALID

L5 Loeng: „Eesti otsib inseneri. Kuidas saada noori STEMist huvituma?“. Tormi Kotkas (Eesti teadusagentuur), Miina Karafin(Nordecon AS), Eva Pruusapuu (Eesti Teadusagentuur)