Avatud on taotluste esitamine Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsiooni (EMBO) installatsioonigrandi programmis

Avatud on taotluste esitamine Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsiooni (EMBO) installatsioonigrandi programmis.

EMBO (ingl k European Molecular Biology Organization) installatsioonigrant toetab noori teadlasi isikliku laboratooriumi loomisel tugevdamaks bioteadusi grandiprogrammis osalevates riikides. Eesti osaleb EMBO installatsioonigrandi programmis alates 2006. aastast. EMBO installatsioonigrandi suurus on 50 000 € aastas kestusega 3-5 aastat.

Taotlusi saab esitada kuni 15. aprillini 2022.

Rohkem infot grandiprogrammi, taotluste esitamise ja muude tingimuste kohta EMBO kodulehel.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Kerli Reintamm
kerli.reintamm@etag.ee