Eesti Teadusagentuuri konsultandid tutvustavad “Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore – infopäev 1. märtsil

Eesti Teadusagentuur kutsub osalema “Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustaval infopäeval, mis toimub teisipäeval, 1. märtsil kell 11–15 Teamsis.

ETAGi konsultandid on infopäevaks ette valmistanud erinevaid rahastusmeetmeid ja valdkondi tutvustavad videod, mida saab ka enne infopäeva vaadata SIIN ning infopäeval kell 11.00-13.35.

PÄEVAKAVA​

11.00–13.35 “Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustavad esitlused
PÄEVAKAVA​

11.00–13.35 “Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustavad esitlused
13.35–14.00 paus
14.00–15.00 küsimustele vastavad ETAGi konsultandid

KÜSIMUSED-VASTUSED

– Alates infopäeva väljakuulutamisest kuni infopäeva lõpuni on küsimuste esitamiseks avatud Slido (kood: 197030)
– Lisaks Slidole, on infopäeval kell 14–15 võimalik Teamsis küsimusi esitada ETAGi konsultantidele ka suuliselt

Palume registreeruda infopäevale hiljemalt 28. veebruaril SIIN. Pärast infopäeva saadetakse registreerunutele kokkuvõte küsimustest-vastustest.

RAAMPROGRAMM “EUROOPA HORISONT”

Euroopa horisont“, on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027. See koondab hulka erinevaid Euroopa Komisjoni rahastusmeetmeid, mis on kohandatud teaduse ja innovatsiooni kui seesmiselt väga mitmekesiste valdkondade vajadustele ning mida rakendatakse peamiselt avatud taotlusvoorude – projektikonkursside – kaudu.
„Euroopa horisondist“ toetatakse teadustegevusi, rahvusvahelist koostööd (koostöövõrgustikud, partnerlused), mobiilsust jm. Olenevalt taotlusvoorust saavad “Euroopa horisondi” taotlusvoorudes ja projektikonkurssidel osaleda teadusasutused, teadlased, ettevõtted, riigiasutused, KOV-d, kodanikuühendused, erialaliidud jt.

 

Infopäeva kontakt
Darja Matt
Välisteaduskoostöö osakonna koordinaator
Eesti Teadusagentuur
darja.matt@etag.ee
​56924211