Eesti Teadusagentuur osaleb KnowledgeAnalytics projektis

Eesti Teadusagentuur osaleb alates 1. aprillist 2024 nelja-aastases projektis „Advanced analytics for knowledge transfer monitoring and evaluation“ (KnowledgeAnalytics). Koostöös Eesti Teadusagentuuriga osaleb projektis kaheksa partnerit seitsmest Euroopa riigist. 

Andmete- ja analüüside-põhised otsused on muutumas aina olulisemaks nii poliitika kujundamisel kui ka teadmussiirdel uurimistööst ettevõtlusesse. Täna on toimumas suured muutused nii andmete hulgas kui ka meetodites, mida andmeanalüüsil kasutatakse. 

Eesti Teadusagentuur kasvatab koos partneritega Leedust, Slovakkiast, Hispaaniast, Tšehhist, Soomest ja Belgiast projekti abil oma võimekust suurte andmemahtude haldamisel ja uudsete analüüsimeetodite kasutamisel, näiteks veebi kraapimine ja tulevikuseire. 

Projekti tulemusel suudab ETAG paremini toetada poliitikakujundajaid tõendus- ja teadmistepõhiste otsuste tegemisel. Samuti saame senisest tõhusamalt analüüsida Eestis tehtava teadustöö võimalikke praktilisi väljundeid ettevõtluses, aitamaks kaasa Eesti majanduse arengule. 

Eesti puhul on projekti täpsemaks fookuseks teadustaristu olukord ja tulevikuvaated. Parimate tulemuste saavutamiseks teeme riigisiseselt koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja erialaliitude arendusnõunikega. 

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Interreg programm. 

Rohkem infot projektist: https://www.interregeurope.eu/knowledgeanalytics

Illustreeriv joonis: KnowledgeAnalytics. Autor: ETAG
Illustreeriv joonis: KnowledgeAnalytics. Autor: ETAG

 

Lisainfo:  
Marko Piirsoo 
Strateegilise analüüsi osakonna juhataja  
+372 5553 5770 
marko.piirsoo@etag.ee  
Eesti Teadusagentuur